پروژه دات کام

پروژه دات کام

عضویت در پروژه

در صورتی که مایلید جدیدترین پروژه ها و مقالات دانشجویی را در اختیار داشته باشید، ایمیل خود را از طریق فیلد زیر ثبت کنید تا در صورت اضافه شدن به سایت به صورت رایگان به ایمیل شخصی شما ارسال شود. توجه داشته باشید که مقالات ارزشمند و گرانبها فقط برای اعضایی ارسال میشد که ایمیلشات ثبت شده باشد. پس از ثبت، بر روی لینک تاییدی که ارسال خواهد شد کلیک کنید تا ثبت نام نهایی شود. در حال حاضر بیش از 250 هزار نفر عضویت خود را در وب سایت پروژه دات کام نهایی کرده اند.

 

عنوان پایان نامه :  کاربرد الگوریتم زنبورعسل در بهینه سازی مسائل ریاضی

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  انسان همیشه برای الهام گرفتن به جهان زنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پیرامون خود نگریسته است. یکی ازبهترین طرح‌های شناخته شده، طرح پرواز انسان است که ابتدا لئورناردو داوینچی (۱۵۱۹-۱۴۵۲) طرحی از یک ماشین پرنده را براساس ساختمان بدن خفاش رسم نمود. چهارصد سال بعد کلمان آدر ماشین پرنده‌ای ساخت که دارای موتور بود و به جای بال از ملخ استفاده می‌کرد. در دهه‌های اخیر، روش‌های تکاملی و فراکاوشی به عنوان یک ابزار جستجو و بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلفی مانند علوم تجاری و مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است. وسعت دامنه‌‌ی کاربرد، سهولت استفاده و قابلیت دست‌یابی به جواب نزدیک و بهینه‌ی مطلق از جمله دلایل موفقیت این روش‌ها می‌باشد. هوش دسته جمعی، زیر شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که بر پایه‌ی رفتار جمعی سیستم‌های غیر متمرکز و خود‌‌‌ ‌سازمان‌‌ده بنا شده است. نمونه‌ای از هوش جمعی، کلونی زنبور عسل است. یکی از کاربردهای این الگوریتم، مسائل بهینه‌سازی چندتایی است برای همین برخی به آن الگوریتم بهینه‌سازی زنبورعسل می‌گویند. دراین مقاله، الگوریتم کلونی زنبورعسل مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتایج تولید شده توسط الگوریتم مقایسه می‌شوند.  موضوع کلونی زنبور عسل خود به دو بخش جستجوی غذا و فرآیند جفت‌گیری زنبورها تقسیم می‌شود.

فهرست :

مقدمه

فصل اول الگوریتم‌های تکاملی

 هوش مصنوعی

 الگوریتم چیست؟

 الگوریتم‌های تکاملی

 کاربردها

 الگوریتم کلونی مورچه

 بهینه سازی مسائل به روش کلونی مورچه

مورچه‌ها چگونه می‌توانند کوتاه‌ترین مسیر را پیدا کنند؟

 الگوریتم

الگوریتم کلی حرکت

 شبه کد و فلوچارت الگوریتم

 مزیت‌ها

 کاربردها

 الگوریتم رقابت استعماری

 دهی امپراطوری‌های اولیه

 سیاست جذب

 انقلاب

 جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست

 رقابت استعماری

 سقوط امپراطوری‌های ضعیف

 شبه کد

 مزیت‌ها

 کاربردها

الگوریتم ژنتیک

مکانیزم الگوریتم ژنتیک

عملگرهای الگوریتم ژنتیک

کدگذاری

ارزیابی

ترکیب

جهش

رمزگشایی

شبه کد

کاربردها

الگوریتم ازدحام ذرات

کاربردها

کدام الگوریتم بهتر است؟

فصل دوم الگوریتم زنبور عسل

 تعریف

 کلونی زنبورها

 جستجوی غذا در طبیعت

 الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی

 بهینه‌سازی کلونی زنبورها

 معرفی کلونی زنبورهای مصنوعی

 شبه کد

 الگوریتم بهینه‌یابی جفت‌گیری زنبورهای عسل

مدل‌سازی جفت‌گیری زنبورهای عسل

فصل سوم کاربردهای الگوریتم زنبورعسل

 The Ride Matching problems

Numerical expriment

دنیای مجازی در تسخیر زنبور دیجیتال

 بهینه‌سازی سد

 ایده‌ی روباتی

 سایر کاربردها

فصل چهارم کاربرد الگوریتم زنبورعسل در بهینه‌سازی مسائل ریاضی

 بهینه‌سازی

 شاخه‌های اصلی

انواع مسائل بهینه‌سازی

یک مساله‌ی بهینه‌سازی

قضایا

وجود نقطه‌ی بهینه

 کاربرد الگوریتم در مثال‌های ریاضی

 تابع سینوسی نامقید

 تابع توانی مقید

 ارزیابی الگوریتم

تابع  Griewank

تابع Rastrigin

تابع Rosenbrock

تابع Ackley

تابع Schwefel

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

پیوست کد برنامه‌ی مربوط به الگوریتم زنبور عسل به زبانC

فهرست منابع

فهرست شکل‌ها و جدول‌ها:

شمای گرافیکی مغز انسان

نمونه‌ای از تکامل در طول تاریخ

سختی در حمل غذا و لزوم یافتن کوتاه‌ترین مسیر

فرومون و چگونگی یافتن کوتاه‌ترین مسیر

عدم تاثیر موانع در یافتن کوتاه‌ترین مسیر

فلوچارت الگوریتم مورچه

استعمار

شکل‌دهی امپراطوری اولیه

نحوه‌ی تقسیم مستعمرات میان کشورهای استعمارگر

تغییرات ناگهانی و وقوع انقلاب

تعویض موقعیت مستعمره و استعمارگر

رقابت استعمارگران

سقوط یک امپراطوری

نمای گرافیکی ژن

ترکیب در الگوریتم ژنتیک

الگوریتم اجتماع ذرات

swarm  زنبور‌ها

کدام الگوریتم؟

هدیه‌ای از جانب خدا

تلاش برای یافتن قطعات گلدار

رقص چرخشی

نمودار احتمال انتخاب زنبور‌های نر بر حسب تغییرات سرعت

نمودار احتمال انتخاب زنبور‌های نر برحسب تغییرات مقدار تابع هدف

الگوریتم HBMO

جریان ماهیانه‌ی ورودی به مخزن و نیاز متوسط

میزان متوسط افت خالص ماهیانه

تغییرات تابع هدف در  بهترین پرواز جفت‌گیری

تغییرات حجم مخزن در هر پریود

تغییرات میزان رهاسازی از مخزن در هر پریود

رویه‌ی تابع سینوسی نامقید

تغییرات مقدار تابع هدف در طول پروازهای جفت‌گیری

تعداد تجمعی موفقیت توابع در طول پروازهای جفت‌گیری

تغییرات حداکثر مقدار تابع هدف در  اجرا و در دفعات ارزیابی تابع هدف

تغییرات متوسط مقدار تابع در  اجرا و در طول دفعات ارزیابی تابع هدف

رویه‌ی تابع توانی مقید

تغییرات مقدار تابع هدف در طول پروازهای جفت‌گیری

تعداد تجمعی موفقیت توابع در طول انجام پروازهای جفت‌گیری

تغییرات متوسط مقادیر تابع هدف در  اجرا و در طول تعداد دفعات ارزیابی

تغییرات حداقل مقادیر تابع هدف در  اجرا و در طول تعداد دفعات ارزیابی

جدول ـ مقادیر تابع هدف در  بار اجرا و  پرواز جفت‌گیری

جدول ـ پارامترهای آماری تابع هدف در  بار اجرا و  پرواز جفت‌گیری

جدول ـ مقادیر تابع هدف و دومتغیر تصمیم در  اجرا و درپایان  پروازجفت‌گیری

جدول  پارامترهای آماری تابع هدف و دومتغیر تصمیم در  اجرا  پرواز جفت‌گیری

جدول  پارامترهای آماری مقادیر تابع هدف در  اجرا توسط الگوریتم ژنتیک با احتمالات مختلف

جدول  مقادیرتابع هدف و دو متغیر تصمیم در  اجرا و  پرواز جفت‌گیری

جدول  پارامترهای آماری تابع هدف و دو متغیر تصمیم در  اجرا ودر  پرواز جفت‌گیری

جدول  پارامترهای آماری مقادیر تابع هدف در  بار اجرا توسط الگوریتم ژنتیک با احتمالات مختلفبا کلیک بر روی دکمه سبز رنگ فایل مربوطه از طریق لینک مستقیم دریافت خواهد شد. کلیه فایلها این سایت به صورت فشرده و با فرمت ZIP قرار داده شده اند. قبل از استفاده فایل را از حالت فشرده خارج و با نرم افزار مورد نیاز باز نمایید. توجه داشته باشید که در صورت موجود بودن فایل قابل ویرایش قطعا در سایت قرار داده میشود لذا از ارسال درخواست فایل word خودداری نمایید.
در صورتی که هنگام باز کردن فایل نیاز به پسورد بود از www.prozhe.com استفاده کنید

رضا علوی
۲۱:۴۷ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۱

مرسی ، بسیار علمی بود.

hossein norouzi
۲۳:۵۷ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۱

thanks

ali
۰۶:۰۱ ~ ۱۹ آبان ۱۳۹۱

باسلام و خسته نیاشی
واقعا مارو شرمنده میکنید از این همه اطلاعات مفید با دسترسی آسان . ممنونم

حسن
۲۰:۱۷ ~ ۱۹ آبان ۱۳۹۱

سلام پایان نامه خوبی بود انشاالله که موفق بوده باشید.

نازنین فرضعلی
۰۴:۳۳ ~ ۲۰ آبان ۱۳۹۱

سلام چرا نمیشه دانلود کرد؟!!!

safa
۱۴:۵۹ ~ ۲۰ آبان ۱۳۹۱

ba salam v tashakor faravan az zahmat e dastandarkaran site
faghat mitonam az rah dor beheton begam khoda ghovat v
dasteton ro mibosam

manesht
۰۷:۴۹ ~ ۲۲ آبان ۱۳۹۱

ali bod dast marizad

fahime
۲۳:۰۵ ~ ۲۲ آبان ۱۳۹۱

سلام مرسی از مقاله های خوبتون . می خواستم خواهش کنم یه پایان نامه در مورد شبیه سازی الگوریتم های شبکه های عصبی در متلب برام بفرستید.ممنون

fahime
۲۳:۰۷ ~ ۲۲ آبان ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید.یه پایان نامه در مورد شبیه سازی شبکه های عصبی در نرم افزار متلب میخوام.مرسی

سلاله
۱۱:۱۱ ~ ۲۳ آبان ۱۳۹۱

نیاز به کمک دارم در رابطه با کی از پروژه هام.رشته من صنایع گرایش تحلیل سیستم.ممنون میشم جوابتونو بهم میل کنید

asghar
۲۲:۱۹ ~ ۲۳ آبان ۱۳۹۱

سلام
بسیار آموزنده و مفید بود
از زحمات همه شما کمال تشکر را دارم

mohamad
۱۳:۳۴ ~ ۲۴ آبان ۱۳۹۱

salam
mitonam khahesh konam file word in matlabam bezarid
ba tashakor

golriz
۰۰:۳۷ ~ ۲۷ آبان ۱۳۹۱

یه پایان نامه در مورد روش های شبکه متحرک برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل جزئی می خواستم.این پایان نامه در دانشگاه سیستان و بلوچستان موجود است ولی من دسترسی ندارم.ممنون می شم.

امین
۰۸:۰۲ ~ ۲۹ آبان ۱۳۹۱

با سلام و تشکر از مطالب ارزشمند شما خواهشمند است در صورت امکان مطالبی در مورد پردازش تصویر با استفاده از شبکه عصبی بگذارید با تشکر

عطا
۰۶:۱۳ ~ ۴ آذر ۱۳۹۱

سلام علیکم
از زحماتی که میکشید سپاسگذارم
من الان عضو سایت شما شدم و امیدوارم که اطلاعات سودمندتان را برای من هم بفرستید.
با تشکر

عباس
۲۲:۳۰ ~ ۵ آذر ۱۳۹۱

ممنون و تشکر فوق العاده بود

galaxy ace
۱۲:۱۷ ~ ۶ آذر ۱۳۹۱

با سلام من دانشجوی رشته برق هستم درمورد باز ارایی با الگوریتم های مختلف پایان نامه ای در سایت قرار بدهیذ با تشکر

nazanin
۰۲:۳۶ ~ ۲۳ آذر ۱۳۹۱

merc az mataleb elmi va sudmandetun

شبنم
۰۱:۴۳ ~ ۳۰ آذر ۱۳۹۱

با سلام اگر امکان داره فایل wordالگوریتم زنبور عسل در ریاضیات رو برام ایمیل کنید ممنونnahal33@ymail.com

مژگان
۰۹:۴۲ ~ ۷ دی ۱۳۹۱

سلام
ممنون از مطالب بسیار ارزشمندتون
اگه امکانش هست فایل word این پایان نامرو واسم mail کنین خیییییلی لازم دارم
یه دنیا ممنون
mojganranjbary@yahoo.com

زهرا
۱۳:۴۰ ~ ۱۴ دی ۱۳۹۱

سلام ممنون از مطالب علمی و ارزشمندتون
اگه ممکنه فایل word این پایان نامرو واسم mail کنین ممنون میشم
خیلی حیاتیه …………
ممنون از سایت خوبتون

پیرو
۱۳:۲۱ ~ ۲۹ دی ۱۳۹۱

سلام و تشکر از شما.

من هم مثل سه دوست بالایی …
اگه امکانش هست و فایل ورد این پایان نامه رو دارید برام میل کنید.
بازم ممنونم.

بهار
۰۱:۲۳ ~ ۳ اسفند ۱۳۹۱

salam kheli khub bud,bizahmat word in poroje ro vasam email konid mamnoon misham.

حامد
۰۱:۱۹ ~ ۸ اسفند ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید میشه پایان نامه کاربرد الگوریتم زنبور عسل در بهینه سازی مسائل ریاضی با قالب word برام میل کنید مرسی دستتون درد نکنه مرسی

مونا
۲۳:۴۲ ~ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

باسلام و عرض ادب و تشکر از سایت فوق العاده مفید و علمی شما.
من پی دی اف این پروژه رو خوندم عالی بود.می خواستم اگه امکانش هست فرمت wordاین پروژه را برای من ایمیل کنید.با تشکر

ارشد
۰۷:۳۲ ~ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

با سلام
سایت خیلی عالیه ممنون

طیبه
۰۰:۵۷ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

سلام خسته نباشید پی ری اف رو خوندم خیلی جالب بود میشه لطفا فایل ووردش رو واسم میل کنیر.
با تشکر فراوان

سحر
۰۱:۳۴ ~ ۲ خرداد ۱۳۹۲

salam, tabrike faravan babate site khobetoon
age maqalei dar morede shabihsazie cloud computing darin vasam mail konin mamnoon misham.

ali
۰۰:۵۷ ~ ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

با سلام

اگر امکانش هست این مقاله رو بصورت فایل Word برای من بفرستین
با تشکر

ali
۰۵:۲۲ ~ ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

سلام خیلیییییییییییییییی خوبه ولی ای کاش نسخه word پایان نامه هاتونم بذارین.ممنون میشم.

f_a66
۱۳:۰۲ ~ ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام ممنون از مقاله خوبتون
پیاده سازی الگوریتم زنبورعسل با استفاده از زبان متلب رو اگر امکانپذیر است لطفا ارسال کنید..
با تشکر

عاطفه
۲۲:۴۴ ~ ۱۲ تیر ۱۳۹۲

سلام واقغا ممنون خیلی عالی بود می خواستم خواهش کنم اگر امکان دارد یک فایل اجرایی هم از کولونی زنبور عسل قرار دهید تاهفته آینده ممنون می شم باتشکر.

mehdi
۰۳:۰۰ ~ ۱۴ تیر ۱۳۹۲

سلام
باتشکر ازسایت خوبتون می خواستم اگه ممکنه فایل وردش رابرامن همmailکن وهم چنین منابعش
باتشکرفرااااااااااااااااااااااااااااااااااوان

زهرا
۰۰:۵۴ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۲

با سلام .تشکر بخاطر سایت ارزشمندتون…میخاستم اگه میشه فایل word این پروژه را برام ایمیل کنید…خیلی بهش نیاز دارم..ممنون میشم..

unknown
۰۸:۲۱ ~ ۳ مرداد ۱۳۹۲

سلام . ممنون از سایت خوبتون و مطالب مفیدی که در دسترس قرار میدید. اگر ممکنه فایل word این مقاله رو برام ایمیل کنید. با تشکر.

مهشید
۲۲:۲۶ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتان
اگر ممکن است فایل ورد این پایان نامه رو برام ارسال کنید
ممنونتون می شم

فرشته
۲۲:۳۰ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

سلام
ممنون از پروژه های خوبتون من به فایل word این پایان نامه احتیاج دارم در صورت امکان برام ارسال کنید
با تشکر

ایمان
۰۵:۵۴ ~ ۲۵ آبان ۱۳۹۲

خیلی خیلی ممنون عالی بود

مهسا
۲۳:۲۲ ~ ۲۷ آبان ۱۳۹۲

سلام.لطفا با فرمت word برام ایمیل کنین خواهش میکنم خیلی لازم دارم ممنون.

موسی محمد علیزاده
۰۴:۲۸ ~ ۱۱ آذر ۱۳۹۲

با سلام و عرض خسته نباشید. واقعا سایت مفیدی دارید. من سایت شما رو فکر کنم به بیشتر از ۲۰۰ نفر معرفی کرده ام.
یه خواهشی ازتون داشتم.
من در زمینه الگوریتم ها دارم تحقیق میکنم. میشه فایل وورد این مقاله رو برام میل کنید. البته من از لحاظ زمانی خیلی وقت کم دارم. اگه زودتر برام بفرستید خیلی ممنون میشم. البته اگه فایل وورد رو ندارید یه اطلاع بدید. ممنون از محبتتون.
موفق باشید.

شیرین
۰۶:۱۷ ~ ۱ دی ۱۳۹۲

سلام لطفاً فایل ورد کاربرد الگوریتم زنبور عسل در ریاضی را برایم ارسال میکنید عجله ایست

سحر
۲۱:۴۹ ~ ۹ فروردین ۱۳۹۳

ba salam .mamnon besyar amozande bod.mamanon misham file word ro baraye man mail konid .

هادی ورنامخواستی
۱۴:۴۸ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

سلام واقعاًممنون؛خیلی عالی بود با تشکر فراوان
فایل word پیاده سازی الگوریتم زنبور عسل با استفاده از زبان متلب را اگر امکان پذیر است ارسال کنید و منابع و ماخذ و اگر برایتان امکان دارد یک فایل اجرایی هم از کولونی زنبور عسل هم قرار دهید و اگر خریدنی است لطفاً هزینه اش را اعلام فرمائید .

محمد
۱۹:۲۷ ~ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

سلام خسته نباشید با تشکر از سایت خوبتان اگر می شود فایل word مقاله را در صورت امکان میل کنید

الهام
۱۵:۲۴ ~ ۹ تیر ۱۳۹۳

با سلام و تشکر از سایت خوبتون . لطفا فایل ورد کاربرد الگوریتم زنبور عسل در ریاضی را برام میل میکنید. عجله ایست.

حجت
۱۶:۳۸ ~ ۲۱ تیر ۱۳۹۳

با سپاس از سایت خوبتون
ممنون میشم فایل ورد این مقاله رو برای من ارسال کنید

ali
۱۹:۰۹ ~ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳

باسلام وتشکر فراوان از سایت خوبتون
ممنون میشم اگه فایل ورد رو واسم میل کنید+ 7 = 12