خانه / بایگانی برچسب: آزمون آماره کای اسکویر

بایگانی برچسب: آزمون آماره کای اسکویر

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر تصادفات شهری با روشهای آماری

  عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر تصادفات شهری با روشهای آماری قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح مختصر : ماهیت تصادفات درون شهری و برون شهری با یکدیگر در برخی از عوامل و حتّی شدت میزان خسارت، جرح و فوت متفاوت بوده است. برای روشن نمودن پارامترهای تاثیرگذار در تصادفات درون شهری، با استفاده از روشهای آماری و آزمون آماره کای اسکویر، به تحلیل پارامترهای مهم؛ سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل و شغل در تصادفات درون شهری پرداخته شده است. پس از انجام آزمون خی- دو، مشخص گردید، پارامترهای سن، جنسیت، تحصیلات و وضعیت تاهل برای تصادفات درون شهری در سطح کمتر از پنج درصد معنادار نبوده است. به بیان دیگر؛ چهار پارامتر ذکر شده در بروز تصادفات درونشهری چندان نقش نداشتهاند و تنها پارامتر شغل این توان را داشته است که در بروز تصادفات درون شهری نقش عاملیت را ایفا نماید. بنابراین میتوان با بررسی انواع شغلهای موجود در جامعه به کاهش میزان تصادفات خسارتی و یا جرحی درونشهری کمک نمود فهرست : مقدمه پیشینه تحقیق هدف تحقیق روش تحقیق تحلیل توصیفی داده ها فرضیه ها نتایج آزمون فرضیه ها نتیجه گیری پیشنهادات مراجع

ادامه نوشته »