خانه / بایگانی برچسب: اثرات زمین ساخت tectonic effects

بایگانی برچسب: اثرات زمین ساخت tectonic effects

دانلود مقاله بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی

سازه های هیدرولیکی عنوان مقاله  :  بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر :  هدف در این تحقیق، محاسبه بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی است که در اینجا شش سازه ی سد، سرریز، دریچه، حوضچه آرامش، کالورت، و پایه های پل را به تفکیک بررسی می کنیم. فهرست : مقدمه سدها فهرست بارها بار اولیه بار آب water load بار ناشی از وزن selfweight load بارهای ناشی از تراوش seepage loads بارهای ثانویه بار رسوب sediment load بارموج هیدرودینامیکی hydrodynamic wave load بار یخ ice load بار حرارتی thermal load اثرات متقابل interactive effects بار هیدرواستاتیکی تکیه گاه abutment hydrostatic loads بارهای استثنایی بار لرزه ای seismic load اثرات زمین ساخت tectonic effects سرریزها بار استاتیکی نیروهای ناشی از وزن مصالح ساختمانی نیروی آب خارجی، فشار ناشی از بار گل و لای فشار یخ تنش های حرارتی بارهای دینامیکی بار بالا برنده فشار موج نیروهای زلزله نیروی کششی ناشی از جریان دریچه ها حوضچه آرامش نیروی وارد بر بلوک های کف floor blocks نیروی بالابرنده uplift دال کف کالورت culvert بارهای متمرکز Concentrated Loads بارهای یکنواخت uniform distributed loads وزن دیواره های کناری weight of side walls فشار آب کنار کالورت …

ادامه نوشته »