خانه / بایگانی برچسب: اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال

بایگانی برچسب: اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال

دانلود جزوه ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان جزوه :  ابزار دقیق قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر :  جزوه ی ابزار دقیق و اجزاء سیستمهای كنترل صنعتی دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس دکتر طباطبایی یزدی. تایپ شده و مجموعا در 118 صفحه می باشد و جزو جزوات پر ارزش می باشد . زیرا تمامی سرفصل ها به خوبی تدریس شده است . فهرست :  بخش اول     تجهیزات اصلی اندازه گیری و كنترل فرآیندهای صنعتی     معرفی سیستم های كنترل و ابزار دقیق     حس كننده ها و یا مبدل ها     اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال     وسایل كنترل كننده و عملگرها     نشانگر و ثبات ؛ وسایل نشان دهنده و كامپیوتر     اجزاء سیستم های كنترل و ابزار دقیق     (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها     عملگر ها بخش دوم     ترانسدیوسرها     مشخصه های ترانسدیوسر     مشخصه های استاتیكی     ( Repeatability) تكرار پذیری     Hysteresis هیسترزیس     ( Linearity) خاصیت خطی بودن     مشخصات دینامیكی     پاسخ زمانی یك ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده     پاسخ فركانسی بخش سوم      ترانسدیوسرهای موقعیت     The linear inductosyn     The nozzle flapper displacement transducer     Laser interferometer      Fotonic sensor     ترانسدیوسر تغییر مكان بروش …

ادامه نوشته »