خانه / بایگانی برچسب: احترام به مشتری

بایگانی برچسب: احترام به مشتری

دانلود مقاله بررسی تاثیر خدمات الکترونیک بر روی رضایتمندی مشتری‎

  عنوان مقاله:  بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از مدل E.Servqual بر روی رضایتمندی مشتری‎ قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر :  در سال های اخیر خدمات بانکداری الکترونیکی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و به طور مستقیم بر رضایتمندی مشتریان تاثیر گذاشته است و رقابت برای بهبود کیفیت خدمات الکترونیک به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات آن لاین نیز فعالیت می کنند، شناخته شده است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده ازمدل E.Servqual بر روی رضایتمندی مشتری بانک می پردازد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان شعب بانک ملت در شرق تهران می باشد و حجم نمونه و اعضا نمونه به صورت پیمایشی انتخاب و  تعداد آنها 384 نفر می باشد. پرسشنامه ها بين مشتریان توزيع و برای بررسی فرضیات از روش معادله ساختاری با نرم افزار Lisrel  استفاده شده است همچنین برای توصیف داده ها از نرم‌ افزار spss ویراست 16 استفاده شد و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. فهرست: چکیده مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق الگوی تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها رضایت مشتری فرضیه اصلی تحقیق فرضیه های فرعی تحقیق چهارچوب نظری تحقیق ابزار جمع آوری داده ها …

ادامه نوشته »