خانه / بایگانی برچسب: اسب ترواي پیاده سازي شده

بایگانی برچسب: اسب ترواي پیاده سازي شده

دانلود پایان نامه پیاده سازی اسبهای تروا

عنوان پایان نامه :  پیاده سازی اسبهای تروا قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر : تروجان برنامه اي است که ظاهرا مفید یا بی خطر به نظر می رسد ولی شامل کدهاي صدمه زننده به سیستمی است که بر روي آن اجرا می شود به کار می رود. اسب هاي تروا معمولا از طریق ایمیلهایی که هدف و کارکرد برنامه را چیزي غیر از حقیقت آن نشان می دهند براي کاربرن ارسال می شوند.به چنین برنامه هایی کد هاي تروجان هم می گویند.اسب تروا زمانیکه اجرا می شود یک عملیات خرابکارانه را بر سیستم اعمال می کند.در این مقاله واژه عملیات خرابکارانه اصطلاحی است براي مجموعه اي از واکنشهایی که یک حمله بدافزاري بعد از آلوده کردن سیستم بر روي رایانه قربانی انجام می دهد. پیاده سازي Delphi ,c++ : اسب تروا را می توان با استفاده از زبان هاي مختلف برنامه نویسی از قبیل کرد. فهرست : فصل اول: برنامه نویسی تحت شبکه توضیح انواع سوکت و مفاهیم آنها مفهوم سرویس دهنده/ مشتري ساختمان داده هاي موردنیاز در برنامه نویسی مبتنی بر سوکت مشکلات ماشین ها از لحاظ ساختار ذخیره سازي کلمات در حافظه توابع مورد استفاده در برنامه سرویس دهنده توابع مورد استفاده در برنامه …

ادامه نوشته »