خانه / بایگانی برچسب: اصل افزایش انتروپی

بایگانی برچسب: اصل افزایش انتروپی

دانلود جزوه درسی ترمودینامیک دانشگاه صنعتی شریف

جزوه حاضر خلاصه ای از برخی فصول درس ترمودینامیک 1 است که در دوره کارشناسی مهندسی مکانیک تدریس میگردد. هدف از تدوین این جزوه راهنمایی دانشجویان در خلاصه نمودن مباحث مهم و مفاهیم اصلی درس میباشد  که  شامل 78 صفحه و مربوط به دانشگاه صنعتی شریف است. سرفصل : تعریف ترمودینامیک قانون صفرام یا اصل همدمائی قانون اول ترمودینامیک قانون دوم ترمودینامیک تعاریف فرعی تعریف سستم ترمودینامیکی تعریف خاصیت فرآیند خواص متمرکز و گسترده تعادل ترمودینامیکی فرآیند غیر تعادلی و تعادلی تعریف ماده خالص تعادل فاض بخار و مایع تعریف کیفیت درونیابی از جداول تعریف کار کار در فرایند شبه تعادلی فرآیند حجم ثابت فرآیند فشار ثابت فرآیند دما ثابت فرآیند پلی تروپیک تشابه بین کار و گرما قانون اول ترمودینامیک قانون اول ترمودینامیک برای یک فرآیند تعریف آنتالپی آنتالپی برای گاز ایده آل گرمای ویژه گاز ایده آل بر حسب واحد جرم گرمای ویژه در حجم ثابت گرمای ویژه در فشار ثابت آزمایش ژول تغییرات گرمای ویژه با دما طرق محاسبه اختلاف انرژی داخلی و انتالپی گاز کامل قانون بقا جرم برای حجم کنترل ماسبه دبی جریان یک بعدی یکنواخت در لوله ها اصل بقا انرژی در مورد حجم کنترل جریان دائمی جریان یکنواخت ماشین یا موتور حرارتی پمپ …

ادامه نوشته »