خانه / بایگانی برچسب: الگوريتم پريم (Prim)

بایگانی برچسب: الگوريتم پريم (Prim)

دانلود جزوه طراحی الگوریتم

عنوان جزوه : جزوه درسی طراحی الگوریتم قالب بندی : PDF قیمت :  رایگان شرح مختصر : این جزوه به آموزش مباحث درس طراحی الگوریتم میپردازم که شامل سر فصل زیر است : مروری بر روشهای مرتب سازی و پيچيدگی آنها مرتب سازي درجي  (Insertion Sort) الگوريتم مرتب سازي ادغامي  (Merge Sort) مرتب سازي سريع  (Quick Sort) مرتب سازي توده ای  (Heap Sort) درخت پوشای مينيمم الگوريتم راشال  (Kruskal) الگوريتم پريم  (Prim) پيمايش و جستجوی گرافها جستجو و پيمايش عمقی جستجو و پيمايش رديفی تحليل الگوريتمها نمادهای مجانبی تحليل حالت متوسط الگوريتم روابط بازگشتی روابط بازگشتی درجه روابط بازگشتی درجه ۲ (همگن) قضيه اصلي   (Master Theorem) الگوریتم حریص مسأله كوله پشتي ساده يا کسری مسئله ادغام دودويي و بهينه فايلها (يا آرايه های مرتب) الگوریتم هافمن درخت پوشاي مينيمم الگوريتم راشال الگوريتم  Prim مقايسه الگوريتم Prim و Kruskal تعداد درختهای پوشای  Kn كوتاهترين مسيرهاي هم مبدا انتخاب بهينه فعاليتها روش تقسيم و غلبه محاسبه عنصر کمينه و بيشينه يک آرايه ضرب دو ماتريس به روش استراسن تعيين نزديكترين زوج نقاط تعيين نزديكترين زوج نقاط در فضاي يك بعدي تعيين نزديكترين زوج نقاط در فضاي دوبعدي تعاريف و الگوريتمهای پايه در هندسه محاسباتی توليد پوش محدب الگوريتم Graham الگوريتم Shamos روش …

ادامه نوشته »