پروژه دات کام

پروژه دات کام

عضویت در پروژه

در صورتی که مایلید جدیدترین پروژه ها و مقالات دانشجویی را در اختیار داشته باشید، ایمیل خود را از طریق فیلد زیر ثبت کنید تا در صورت اضافه شدن به سایت به صورت رایگان به ایمیل شخصی شما ارسال شود. توجه داشته باشید که مقالات ارزشمند و گرانبها فقط برای اعضایی ارسال میشد که ایمیلشات ثبت شده باشد. پس از ثبت، بر روی لینک تاییدی که ارسال خواهد شد کلیک کنید تا ثبت نام نهایی شود. در حال حاضر بیش از 250 هزار نفر عضویت خود را در وب سایت پروژه دات کام نهایی کرده اند.

عنوان جزوه : جزوه درسی طراحی الگوریتم

قالب بندی : PDF

قیمت :  رایگان

شرح مختصر : این جزوه به آموزش مباحث درس طراحی الگوریتم میپردازم که شامل سر فصل زیر است :

مروری بر روشهای مرتب سازی و پیچیدگی آنها

مرتب سازی درجی  (Insertion Sort)

الگوریتم مرتب سازی ادغامی  (Merge Sort)

مرتب سازی سریع  (Quick Sort)

مرتب سازی توده ای  (Heap Sort)

درخت پوشای مینیمم

الگوریتم راشال  (Kruskal)

الگوریتم پریم  (Prim)

پیمایش و جستجوی گرافها

جستجو و پیمایش عمقی

جستجو و پیمایش ردیفی

تحلیل الگوریتمها

نمادهای مجانبی

تحلیل حالت متوسط الگوریتم

روابط بازگشتی

روابط بازگشتی درجه

روابط بازگشتی درجه ۲ (همگن)

قضیه اصلی   (Master Theorem)

الگوریتم حریص

مسأله کوله پشتی ساده یا کسری

مسئله ادغام دودویی و بهینه فایلها (یا آرایه های مرتب)

الگوریتم هافمن

درخت پوشای مینیمم

الگوریتم راشال

الگوریتم  Prim

مقایسه الگوریتم Prim و Kruskal

تعداد درختهای پوشای  Kn

کوتاهترین مسیرهای هم مبدا

انتخاب بهینه فعالیتها

روش تقسیم و غلبه

محاسبه عنصر کمینه و بیشینه یک آرایه

ضرب دو ماتریس به روش استراسن

تعیین نزدیکترین زوج نقاط

تعیین نزدیکترین زوج نقاط در فضای یک بعدی

تعیین نزدیکترین زوج نقاط در فضای دوبعدی

تعاریف و الگوریتمهای پایه در هندسه محاسباتی

تولید پوش محدب

الگوریتم Graham

الگوریتم Shamos

روش برنامه سازی پویا

مسئله کوله پشتی

مسئله همه کوتاهترین مسیرها

و مسائل وابسته

عدد کاتلان

ضرب زنجیره ای و بهینه ماتریس ها

مثلث بندی بهینه چند ضلعی محدب

طولانیترین زیر دنباله مشترک

فروشنده دوره گرد

روش عقبگرد

مولد ترکیبات

وزیر ٧ مسئله

فروشنده دوره گرد

جمع زیرمجموعه های یک مجموعه

پیچیدگی محاسبات

مسئله تا کردن خط کش