خانه / بایگانی برچسب: انواع یادگیري براي شبکه هاي عصبی

بایگانی برچسب: انواع یادگیري براي شبکه هاي عصبی

دانلود پایان نامه پیرامون شبکه های عصبی

عنوان پایان نامه :  شبکه های عصبی قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر : مسئله هماهنگ سازي شبکه هاي عصبی آشوبگونه با اغتشاش تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است . مسئله کنترل و هماهنگ سازي این سیست م ها به شدت مورد توجه قرار گرقت و روش هاي مختلفی مثل کنترل حلقه بسته خطی و غیرخطی ، کنترل تطبیقی و نظایر آن جهت رسیدن به این هدف ، ارائه گردید . در مدلسازي سیستم ها ، توانایی تقریب به وسیله نورون ها ، شکل شبکه و قانون آموزش ، محدود می گردد . یک مسئله مهم جهت تحقیق و یررسی می باشد . سیستم هاي ANN چگونگی بهبود خاصیت ارگادیک آشوبگونه داراي مشخصاتی تصادفی هستند و الگوریتم آشوبی باعث ایجاد خاصیت قوي ارگادیک در شبکه می گردد. فهرست : چکیده فارسی مقدمه فصل اول شبکه عصبی  مقدمه  شبکه عصبی  سابقه تاریخی  چرا از شبکه هاي عصبی استفاده می کنیم  مزیتهاي دیگر شبکه هاي عصبی  شبکه هاي عصبی در مقابل کامپیوتر هاي معمولی  انسان و سلول هاي عصبی مصنوعی در جستجوي شباهت ها  از سلول هاي عصبی انسانی تا سلول هاي عصبی مصنوعی  انواع یادگیري براي شبکه هاي عصبی  زمینه اي در مورد perceptron  دنباله هاي Perceptron  قضیه …

ادامه نوشته »