خانه / بایگانی برچسب: اهميت مديريت سرمايه در گردش

بایگانی برچسب: اهميت مديريت سرمايه در گردش

دانلود مقاله سیاست سرمایه در گردش

  عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد. دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند. فهرست : تاریخچه مدیریت مالى سیاست سرمایه در گردش ماهیت سرمایه در گردش منابع و مصارف سرمایه در گردش استراتژى بدهىهاى جارى استراتژى محافظهکارانه استراتژى جسورانه استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب فروش و سرمایه در گردش استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده اهمیت مدیریت سرمایه در گردش مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى تعیین اولویتهاى اطلاعاتى طراحى سیستم اطلاعاتى جدید مقایسه …

ادامه نوشته »