خانه / بایگانی برچسب: تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده

بایگانی برچسب: تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده

دانلود مقاله بهینه سازی کیفیت از طریق طراحی پارامتر به روش تاگوچی

طراحي نيرومند يك متدولوژي مهندسي جهت بهينه كردن شرايط فرآيند و محصول است، به گونه اي كه محصول و فرآيند كمترين حساسيت را نسبت به عوامل تغيير داشته و درنتيجه توليداتي با كيفيت بالا را به همراه خواهد داشت . يكي ازابزارهاي مهم براي طراحي نيرومند، طراحي پارامتر به روش تاگوچي است. در طراحي پارامتر به روش تاگوچي فرض بر اين است كه مواد واجزاء باكيفيت متوسط درمحصول وجود داشته ويا اين كه فرآيند از ماشين هايي استفاده مي كند كه دقت بالايي ندارند . اين امرمقداري تولرانس رابه دليل وجود عوامل اختلال ايجاد خواهد كرد . بنابراين حساسيت نسبت به عوامل اختلال وتغييرات كيفي كه اغلب ناشي ازشرايط محيطي ميباشد، مي بايست كمينه گردد . دراين مقاله يك نمونه كامل از بهينه سازي به روش تاگوچي ارائه مي شود. سرفصل : مقدمه طراحی مسئله انتخاب روش حل مسئله روش تاگوچی درطراحی آزمایشات برنامه ریزی آزمایش انجام آزمایش و جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده تحلیل متغیر های پاسخ چند تایی تحلیل نسبت های عملکردی S/N رسم نمودار اثرات عوامل آنالیز واریانس بر روی نسبت S/N تست معنی داری عوامل تحلیل میانگین مشخصه های کیفی رسم نمودار اثرات عوامل آنالیز واریانس بر روی میانگین …

ادامه نوشته »