پروژه دات کام

پروژه دات کام

عضویت در پروژه

در صورتی که مایلید جدیدترین پروژه ها و مقالات دانشجویی را در اختیار داشته باشید، ایمیل خود را از طریق فیلد زیر ثبت کنید تا در صورت اضافه شدن به سایت به صورت رایگان به ایمیل شخصی شما ارسال شود. توجه داشته باشید که مقالات ارزشمند و گرانبها فقط برای اعضایی ارسال میشد که ایمیلشات ثبت شده باشد. پس از ثبت، بر روی لینک تاییدی که ارسال خواهد شد کلیک کنید تا ثبت نام نهایی شود. در حال حاضر بیش از 250 هزار نفر عضویت خود را در وب سایت پروژه دات کام نهایی کرده اند.

عنوان پروژه :  پروژه مالی حسابداری پیمانکاری

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  حسابداری پیمانکاری یکی از روشهای خاص حسابداری است که در روش عادی حسابداری گنجانده میشود . اصول و روشهای موجود در حسابداری پیمانکاری در هر نوع قرار داد های کوچک و پروژه ای بزرگ و چند ملیتی و … مورد استفاده قرار میگیرد . حسابداری پیمانکاری همه اطلاعاتی که پیمانکار نیاز دارد تا بتواند از صحنه رقابت شرکت را به شیوه ای اثرگذار اداره نماید و موفق گردند تهیه میکند اطلاعاتی که توسط حسابداری پیمانکاری تعیین میشود شامل اطلاعات مالی و غیر مالی می شود که برای موفقیت شرکت سرنوشت ساز است با توجه به انواع روشهای طی سالهای مختلف جهت یک سان سازی اطلاعات مالی جهت استفاده کنندگان به نحوه موثر ارائه گردد روشهای مختلفی انتخاب آزمایش و حتی از بین رفته است روش استفاده شده کنونی روشهای مورد تائید استاندارد های حسابداری ایران می باشد. در این پروژه مالی در فصل اول به کلیات در مورد فعالیت های پیمانکاری مانند : مراحل اصلی پیمانکاری و خدمات پیمانکاری و انواع آن و ویژگیهای صنعت پیمانکاری که همراه با ثبت های مربوطه میباشد امده است و در فصل دوم مطالب در باره پیشرفت کار و …و در فصل سوم مالیات و بیمه و …و در فصل چهارم گزارشگری مالی و در فصل پنجم بودجه ده ساله و فصل ششم هدف ها از استاندارد ها و … و در پایان به بیان نتیجه گیری و پیشنهاد که همراه با برخی از ضمیمه های مورد نیاز میباشد گرد اوری شده است .

فهرست:

فصل اول :

چکیده مطالب

مقدمه

قرار داد بلند مدت پیمانکاری

تعاریف و اصطلاح قرارداد بلند مدت پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری

مراحل اجرای طرح

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

ثبت مرحله مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم : مطالعات تفصیلی طرح

ثبت مرحله مطالعات تفصیلی طرح

مرحله سوم : اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

انعقاد قرار داد

عملیات اجرایی

تنظیم و پرداخت صورت وضعیت

تحویل موقت

تحویل قطعی

فصل دوم :

روش مختلف شناسایی درامد در قرار داد پیمانکاری

اندازه گیری میزان پیشرفت کار

موضوعات اساسی حسابداری پیمانکاری

استاندارد حسابداری شماره  ایران

تجزیه پیمان

ترکیب پیمان

درامد پیمان

تغییر مبلغ درامد از دوره ای به دوره دیگر

تغییر پیمان

دریافتهای تشویقی

مخارج پیمان

شناخت درامد و هزینه های پیمان

ملاحظات مربوط به شناخت اقلام مرتبط با پیمان بلند مدت

تغییر در براوردها

افشاء در ترازنامه

افشاء در رویه های حسابداری

مطابقت استاندارد ایران با استاندارد های بین المللی و امریکا

فصل سوم :

مالیات پیمانکاری

بیمه پیمانکاری

لیست حسابها

دارایی های جاری

دارایهای ثابت

بدهی ها

سرمایه

درامد ها

هزینه ها

حساب پیمان

حساب کار گواهی شده

فصل چهارم :

گزارشگری مالی در موسسات پیمانکاری

فصل پنجم :

بودجه ده ساله یک شرکت پیمانکاری

ارقام مندرج در صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت

مرحله دوم تهیه ترازنامه پیش بینی شده

فصل ششم :

هدف استاندارد

تجزیه و ترکیب پیمان

درامد پیمان

تغییر پیمان

ادعا

دریافتهای تشویقی

مخارج پیمان

شناخت درامد و هزینه های پیمان

سایر ملاحظات مربوط به شناخت اقلام مرتبط پیمان بلند مدت

تغییر در براورد ها

افشاء در ترازنامه

افشاء در سود و زیان

نتیجه گیری

پیشنهاد ها

ضمائیم:

نمودار محتوای عملیات پیمانکاری

برگ استعلام بهاء

فرم صدور چک

رسید اسناد دریافتنی

فرم واگذاری اسناد دریافتنی

قبض پرداخت صندوق

قبض دریافت صندوق

ثبت های مربوط به دفاتر کارفرما

روش کار تکمیل شده

منابع و ماخذ

 

ok

عنوان گزارش :  کارآموزی در شرکت پیمانکاری

قالب بندی :  word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  اینجانب که در شرکت توانکاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع کارهای خدماتی شهری و . . . را انجام میدهد یک گزارش کامل تهیه کرده ام که شامل تعریف شرکت پیمانکاری اصول کارکرد این نوع شرکت ها و انواع قراردادها  بحث کارگران و کارفرمایان ، بخش حقوق و دسمزد  نحوه ثبت و پرداخت حقوق ، تعریف انبار در شرکت ها قسمت های مختلف آن که در آنجا مشغول به کار بودم و مختصری از نحوه حسابرسی انبار را در این گزارش ذکر کردم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد .

کلمات کلیدی :  تعریف شرکت پیمانکاری، حقوق و دستمزد، حسابداری انبار، دانلود پروژه حقوق و دستمزد، دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری، حسابداری پیمانکاری، دانلود جزوه حسابداری پیمانکاری، حامد سالاروند، توانکاران صنعت پارس، حقوق کارفرمایان،حسابداری انبار، گزارش کارآموزی آماده

عنوان مقاله : حسابداری پیمانکاری

قالب بندی : Word

قیمت : رایگان

شرح مختصر : تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند.

فهرست مقاله  :

فصل اول

عملیات پیمانکاری :

-               اررکان اصلی عملیات پیمانکاری

-               انواع قرارداد های پیمانکاری

-               مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

-               مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

-               ارجاع کار به پیمانکار

-               انعقاد قرار داد با پیمانکار

-               اجرای کار ( شروع عملیات )

-               خاتمه کار

-               سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

 

فصل دوم

حساب های شرکت پیمانکاری

دارائی های جاری

-               بانک و صندوق

-               تخواه گردان ها

-               حساب های دریافتنی

-               حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

-               اسناد دریافتنی

-               پیش پرداخت ها

-               سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

-               دارائیهای ثابت مشهود

-               داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

-               حسابهای پرداختنی

-               اسناد پرداختنی

-               پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

-               سرمایه

-               در آمدها

-               هزینه ها

-               حساب پیمان

-               حساب کار گواهی شده

فصل سوم

روش های تداول حسابداری پیمانکاری

-               روش کار تکمیل شده

-               روش درصد پیشرفت کار

-               ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

-               دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

-               تعیین سود پیمان تکمیل شده

-               انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

-               محاسبة سود پیمان نا تمام

-               نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

-               نحوه محاسبات استهلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم

مالیات پیمانکاری

-               مالیات مقطوع

-               مالیات بر در آمد پیمانکاری

-               در آمد مشمول مالیات پیمانکاری

-               مالیات موسسات پیمانکاری

-               شرکت های سهامی

-               نحوة نگهدای حساب های مالیاتی

-               پیش پرداخت مالیات

-               مالیات قطعی پیمان ها

-               ذخیرة مالیات بر در آمد

فصل پنجم

گزارش های مالی

-               ترازنامه

-               جدول بهای تمام شدة‌کار در جریان ساخت

-               گزارش های عملیاتی

-               گزارش پیشرفت کار

-               صورت حساب صودو زیان

-               تراز آزمایشی

ok