خانه / بایگانی برچسب: دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی

بایگانی برچسب: دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی نگرش دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان

عنوان پایان نامه :  بررسی نگرش دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان قالب بندی :  word قیمت :   رایگان شرح مختصر :  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است. فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد 2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد. همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد. نتایج این پژوهش به شرح ذیل است : 1)             بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد. 2)             بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد. 3)             بین نگرش دینی منفی …

ادامه نوشته »