خانه / بایگانی برچسب: روش کشف منبع با استفاده از نقشه بیتی در گرید

بایگانی برچسب: روش کشف منبع با استفاده از نقشه بیتی در گرید

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر – درخت کشف منبع ردپا در محیط گرید

عنوان پایان نامه :  درخت کشف منبع ردپا در محیط گرید قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر :  در این پایاننامه ما یک الگوریتم جدید پیشنهاد می کنیم و آن استفاده از یک درخت وزن دار براي کشف منبع است. ما از یک نقشه بیتی که تعداد خانه هاي آن به نسبت تعداد صفت هاي موجود براي هر منبع است استفاده می کنیم. در واقع ما در این درخت در هر گره ردپایی از منابع موجود در فرزندان یا نسل هاي آن گره را خواهیم داشت و در نتیجه با رسیدن درخواست کاربر به هر یک از این گره ها در صورت وجود این منبع درخواست شده در فرزندان یا نسل ها، ما با استفاده از این ردپا می توانیم به صورت مستقیم و بدون مراجعه به گرههاي اضافی و ایجاد ترافیک غیرضروري به گرههاي که این منبع را در اختیار دارد دست پیدا کنیم. واژگان کلیدي : درخت وزن دار ، کشف منبع ، نقشه بیتی ، ردپایی در هر گره از فرزندان ، نسل هاي گره.  فهرست : چکیده فارسی مقدمه فصل اول مقدمه اي بر گرید و بحث کشف منبع در آن  مقدمه  مروري بر گرید  آشنایی با مسائل و چالشهاي مهم موجود در …

ادامه نوشته »