خانه / بایگانی برچسب: شیشه دو جداره

بایگانی برچسب: شیشه دو جداره

دانلود جزوه تئوری شیشه

عنوان جزوه :  تئوری شیشه قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر : شیشه یک ماده غیر آلی است که در حین عملیات سرد کردن بدون تبلور از فاز مذاب منجمد می شود. اما بعد  ها با تشکیل شیشه هایی از فاز بخار یا بمباران نوترونی این تعریف نقض شد. از سوي دیگر ساختار هاي آلی شیشه اي یافت فازها به صورت X شدند. همچنین می توان مستقیما از فاز بخار تولید شیشه کرد. در شناخت و آنالیز شیشه توسط اشعه غیر بلورین ظاهر می شوند. ضمنا در محدوده دمایی خاصی تغییراتی در خواص آن ایجاد می شود از جمله گرماي ویژه، ضریب انبساط حرارتی،آنتالپی و …  فهرست : کلیات تئوري هاي شیشه انواع ساختارهاي شیشه شیشه هاي تجاري مسائل ترمودینامیکی شیشه فیزیک و شیمی شیشه تکنولوژي و روش هاي تولید شیشه

ادامه نوشته »