خانه / بایگانی برچسب: لئونارد سیلک

بایگانی برچسب: لئونارد سیلک

دانلود مقاله نظریه های اقتصاد سیاسی

  عنوان مقاله : نظریه های اقتصاد سیاسی قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح مختصر : این مقاله با هدف شناسایی اندیشه های اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی بر مبنای جمع بندی از منابع معتبر اقتصاد سیاسی تهیه شده است .اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. یک روش مطالعه علمی در مورد پدیده های اجتماعی است. عبارت اقتصاد سیاسی در عمر دراز خود معانی گوناگون بی شماری داشته است در نگاه آدام اسمیت، اقتصاد سیاسی، علم مدیریت منابع کشور برای تولید ثروت است.از دید مارکس، اقتصاد سیاسی به این معناست که مالکیت ابزارهای تولید چگونه بر فرآیندهای تاریخی اثر می گذارد.در بخش بزرگی از سده بیست، واژه اقتصاد سیاسی معانی متناقضی داشته است.گاه به آن در حکم یک حوزه مطالعاتی ( رابطه درونی اقتصاد و سیاست) نگریسته می شده و بعضی وقتها آن را به مثابه یک رویکرد روش شناسانه در نظر می آورده اند. فهرست : بخش اول چکیده مقدمه انقلاب اقتصادی (انقلاب صنعتی) دنیای شگفت انگیز آدام اسمیت دنیای تیره پارسون مالتوس و دیوید ریکاردو انقلاب اقتصادی و آدام اسمیت …

ادامه نوشته »