خانه / بایگانی برچسب: محاسبه پراکندگی مرکزی

بایگانی برچسب: محاسبه پراکندگی مرکزی

دانلود پروژه کنترل کیفیت یک کارگاه پوشاک

عنوان پروژه :  پروژه کنترل کیفیت یک کارگاه پوشاک قالب بندی :  word, PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر : یک کارگاه تولیدی لباس یا شلوار در 3 شیفت کاری کارگر دارد . از هر شیفت برای اندازه و تعداد ، نمونه های 30 تایی انتخاب کردیم که جدول آن در پروژه مشخص شده است.  سپس محاسبات زیر انجام شد. فهرست : 1-             محاسبه پراکندگی مرکزی : (واریانس) چولگی ، کشیدگی 2-             رسم نمودار هیستوگرام 3-             محاسبه جدول فراوانی با ستون فراوانی برای همه ی متغیر های گسسته 4-             محاسبه جدول توافقی برای 2 متغیر گسسته به همراه مقادیر مورد انتظارشان (انجام آزمون کای دو) 5-             انجام t-student (فرض برای متغیر: فرض برابری میانگین متغیر های P1 با عدد دلخواه ثابت) 6-             انجام آزمون t-student ( فرض برابری متغیر P1 با میانگین متغیر P2 ) 7-             انجام آزمون آنوا Anowa آنالیز واریانس (برابری میانگین متغیر P1 در سطوح مختلف یک متغیر گسسته ) 8-             محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیوسته 9-             محااسبه ضریب همبستگی اس پیرسن بین متغیر های گسسته 10-           انجام آزمون K-S به منظور بررسی نرمال بودن یکی از متغیر های وابسته مثل P1 11-           انجام آزمون K-S به منظور بررسی هم توزیع بودن دو متغیر پیوسته …

ادامه نوشته »