خانه / بایگانی برچسب: کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ایران

بایگانی برچسب: کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ایران

دانلود مقاله مروري بر عامل گرايي در توسعه نرم افزار براي سيستمهاي چند عامله

عنوان مقاله :  مروري بر عامل گرايي درتوسعه نرم افزار براي سيستمهاي چند عامله قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر : مهندسي نرم افزار راهي براي غلبه بر پيچيدگي طراحي نرم افزار است. متدولوژيهاي گوناگوني در اين حيطه از علم مهندسي كامپيوتر ارائه شده است كه هر كدام معايب و مزاياوكاربردهاي خاص خود را دارد.يكي از متدلوژيهاي جديد كه براي تدوين نرم افزاربراي سيستمهاي مهندسي پيچيده و توزيع شده كه چندعامله هم مي باشندو سيستمهاي باز شبكه اي مانند اينترنت ايجاد شده است، مهندسي نرم افزار عامل گرا مي باشدكه با توجه به خصوصيات اين محيطها ازجمله سرعت متغير، غير قابل پيش بيني يا بازبودن كه احتمال شكست اعمال درآنجا وجود داردبراي آنها مناسب مي باشدوارائه متدلوژيهاي مناسب را مي طلبدكه در اين مقاله به آن مي پردازيم. فهرست :  مقدمه مفهوم عامل مهندسی نرم افزار عامل گرا مقایسه ی عامل و اشیا مکانیسم های ارتباطی در میان عامل ها در سیستم های چند عامله متولوژی سیستم های چند عامله نتیجه گیری مراجع

ادامه نوشته »