• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

ارزش كسب شده فازي

دانلود پایان نامه مديريت پروژه ارزش كسب شده EVPM

تاریخ : ۲۸ تیر ۱۳۹۲

ارزش كسب شده فازي

 

عنوان پایان نامه :  مديريت پروژه ارزش كسب شده EVPM

 قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : مديريت پروژه ارزش کسب شده يکي از روشهايي است که ميتوان در آن مراحل پيشرفت پروژه را پيش بيني و منابع و زمان مورد نياز انجام پروژه را تعيين کرد. ما در اين پروژه سعي داريم که نحوه پياده سازي يکي از روش هاي ارزيابي عملکرد و پيشرفت پروژه را مورد بررسي قرار دهيم . اين متد که از سريع ترين روش هاي ارزيابي به حساب مي آيد، روش ارزش کسب شده نام دارد. از فاکتورهاي تعيين کننده در اين روش، شخص مدير پروژه ميباشد، با توجه به اين که احاطه کامل بر روي پروژه دارد، تعيين کننده محدوده پروژه و انجام اقدام اصلاحي لازم ميباشد. از مهمترين اهداف تيم مديريت پروژه آن است که بتوانند پروژه را مطابق با بودجه، زمانبندي و با پوشش کليدي محدوده کاري، به پايان برسانند. بنابراين در پروژه احساس مي شود که اين عوامل ميبايست به طور مداوم کنترل شود. مديريت ارزش کسب شده متدلوژي ارزشمندي در تحليل و کنترل عملکرد پروژه است. ارزش حاصله با يکپارچه سازي سه بعد، زمان، هزينه و محدوده، امکان اندازه گيري دقيق ميزان پيشرفت پروژه و اتخاذ تصميمات به موقع براي انجام اقدامات اصلاحي را فرآهم مي آورد. البته تمرکز اين روش بيشتر بر مديريت هزينه است و حتي شاخص هاي زمانبندي آن بر مبناي هزينه محاسبه ميگردد. همچنين شاخصهاي زمانبنديي که در اين روش مورد استفاده قرار ميگيرند در يک سوم انتهايي پروژه، عملکرد خوبي نداشته است که اين مسئله باعث تعريف مفهوم ديگري به نام زمانبندي حاصله شده است.

هدف: بررسي تکنيک هاي مديريت پروژه در مديريت ارزش ، که شامل برنامه هاي برنامه ريزي منابع، هزينه هاي فني و الزامات برنامه مي باشد.

رويکرد: ارائه مثال از چگونگي اجراي مديريت ارزش کسب شده در داده هاي پروژه و چگونگي استفاده از آن به عنوان ابزاري براي تشخيص و حل مسائل.

يافته ها: مديريت ارزش کسب شده بر اين باور استوار است که به عنوان وظايف تکميل ارزش پروژه را افزايش ميدهد و در نتيجه ارزش بدست آمده از پروژه، اندازه گيري پيشرفت واقعي آن پروژه است.

ارزش: پيشنهادات قابل تجزيه و تحليل مديريت ارزش کسب شده، منافع آن و مشکلات.

فهرست :  

فصل اول مباني

مقدمه

تعريف ارزش کسب شده (EV)

 ارزش كسب شده چيست؟

 تعاريف مرتبط با سيستم ارزش و زمان كسب شده

 شاخص‌هاي عملكردي و واريانس

 مفهوم و نحوة كار EVMS

 تعريف عناصر و پارامترهاي اصلي EVMS

 كاربرد متد EV در توليد شاخص‌هاي كارايي پروژه

 متد ارزش كسب شده را چگونه مي‌توان پياده نمود؟

 محصول پروژه

 زمان بندي پروژه

 رسم خط مينا (BCWS)

 ارزيابي عملكرد پروژه

 روز پنجم پروژه

 پروژه ما در چه وضعيتي قرار دارد؟

 مدت زمان پيش بيني شده كل پروژه (جديد)

 وضعيت كنوني پروژه چقدر وخيم است؟

 اقدام اصلاحي

 تهيه خط مبناي جديد

 ويژگي‌هاي اساسي از اجراي هر EVM

 اصول EVMP

 تجزيه تحليل عملكرد در EVMS

 تفسير شاخصهاي عملكردي سيستم مديريت ارزش كسب شده

 مزاياي پياده‌سازي EVM

 محدوديت‌هاي EVM

 بررسي‌هاي شاخص‌هاي EV

 شاخص‌هاي عملكرد دوره‌اي

 شاخص‌ عملكرد هزينه

 شاخص عملكرد زمان بندي

 بكارگيري شاخص‌هاي EV در Lifecycle پروژه‌ها

 شرايط بهره گيري از نمودارهاي كنترلي

 توزيع آماري داده‌هاي جمع آوري شده

 تبديل داده‌هاي با توزيع آماري غيرنرمال به توزيع آماري نرمال

 تبديل تواني (نمايي)

 تبديل جانسون

 نمودارهاي كنترلي فردي

فصل دوم تخمين و برآورد

 ارائه چندين جدول انجام خواهد پذيرفت

 تخمين تكامل پروژه

 برآورد هزينه اتمام پروژه (EAC)

 برآورد زمان اتمام پروژه EAC(t)

 تخمين هزينه اتمام پروژه

 تعاريف و پارامترهاي مورد نظر

 تجزيه و تحليل مقادير بدست آمده در جدول

 برآورد زمان پروژه

فصل سوم بكارگيري EVM

 كيسون (PMO)

مقدمه

 به كارگيري EVM در تهيه برنامه بودجه پروژه‌ها

 پارامترها و روابط ارزش كسب شده

 مدل پيشنهادي

 ارزش كسب شده فازي

 تخمين زمان و هزينه پروژه فازي

 تخمين هزينه اتمام پروژه

 تخمين زمان اتمام پروژه

 تحليل نتايج حاصل از ارزش كسب شده فازي

 تحليل شاخص‌هاي عملكرد و انحرافات زمان و هزينه پروژه

 تحليل پيش بيني زمان و هزينه اتمام پروژه

 تحليل پيش بيني زمان اتمام پروژه

فصل چهارم مطالعه موردي

مقدمه

 تحليل ارزش حاصله (Earned Value) پروژه‌هاي در حال اجرا

 تحليل كارايي برنامه‌ريزي زماني پروژه‌هاي در حال اجرا

 تحليل كارايي برنامه‌ريزي بودجه‌اي پروژه‌هاي در حال اجرا

 تخمين بودجه مورد نياز جهت تكميل پروژه‌هاي در حال اجرا

 الگوي تحليل ارزش حاصله در قالب پرتفوليوي پروژه‌ها

 ورودي‌هاي سيستم

 خروجي‌هاي مورد انتظار

 آيا fast tracking براي پروژه شما مناسب است؟

 مقتضيات fast tracking هنگام استفاده از اين تكنيك …

 فرايند fast tracking

 پروژه‌هاي EPC

 ماژولهاي كلان اجراي پروژه‌هاي EPC به صورت fast tracking

 موارديكه در اين پروژه‌ها بايد كاملاً مد نظر قرار داد

 مطالعه موردي پروژه يوتيليتي موقت واحد استحصال اتان

 دلايل استفاده از تكنيك fast tracking

 دلايل نقض اجراي صحيح fast tracking

 تحليل ارزش كسب شده

فصل پنجم نتيجه‌گيري

مقدمه

منابع

پيوست‌ها

فرمول‌هاي مورد نياز براي محاسبات