• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

الگوریتم های تشخیص هویت

دانلود مقاله تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد

تاریخ : ۲۲ فروردین ۱۳۹۱

الگوریتم های تشخیص هویت

عنوان مقاله :  تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : راه رفتن، يكي از ويژگيهاي فيزيكي بدن افراد است، كه امروزه به عنوان يك بيومتريك در سيستم هاي تشخيص هويت استفاده مي شود . در اين مقاله يك رهيافت جديد براي شناسايي افراد از روي راه رفتن مبتني بر خوشه بندي مبتني ب ر الگوريتم ژنتيكي ارائه شده اس ت. .در استخراج ويژگي يك تغيير اساسي نسبت به الگوريتم هاي قبلي انجام شدده است . ابتدا با سه روش مختلف بردار ويژگي اوليه استخراج شده است . از خوشه بندي بر مبناي الگوريتم هاي ژنتيكي براي دسته بندي بردارهاي ويژگي اوليه متشابه استفاد ه شده است و سپس با ميانگين گيري از خوشه ها بردار ويژگي اصلي استخراج شده است . .در فاز تشخيص يك الگوريتم جديد مبتني برDTWارائه شده است. نتايج آزمايشات كارايي رهيافت پيشنهادي را تاييد مي كنند.

کلمات کلیدی :  

مقدمه

پیش پردازش ‘ بهبود زمینه و آشکارسازی شی ‘

استخراج ویژگیها

چگونگی محاسبه پریود راه رفتن

پیش پردازش بر روی تصاویر باینری

محاسبه میانگین تصاویر

مرحله شناسایی ( تشخیص )

بردار ویژگی اولیه

استخراج سیکل راه رفتن

الگوریتم خوشه بندی ژنتیکی

استخراج بردار ویژگی اولیه

استفاده از الگوریتم DTW

نتایج آزمایش

نتیجه گیری

مراجع