• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی

دانلود پایان نامه مدیریت بهره وری فراگیر‎

تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی

 

عنوان پایان نامه :  مدیریت بهره وری فراگیر‎‎

 قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : حفظ ارتباط بین شغل و تحصیلات عالی یا تخصص، لازمه هر جامعه ای است و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه را تشکیل می دهد؛زیرا اثرات نیروی متخصص در افزایش بهره وری موقعی به منصه ظهور می رسند که نیروی انسانی کار در جایگاه شغلی متناسب با تخصص یا رشته تحصیلی خویش قرار گرفته باشد[1].از این رو، ترتیب انسانهای کاردان، آگاه، دانا و توانایی که بتوانند در جامعه شغلی متناسب با رشته تحصیلی خود بر عهده گیرند از اهداف و وظایف اصلی مراکز تربیتی، حرفه ای و علمی، به ویژه نظام آموزش عالی، در کلیه کشورها اعم از پیشرفته و یا در حال پیشرفت است.در این راستا، مراکز آموزشی به طور عام و نهادهای آموزش عالی به طور خاص در پیشرفت و گسترش دانش و بینش و نیز تلاش در ارائه رشته های متناسب با نیازهای جامعه نقش اساسی دارند.به همین جهت، آموزش عالی با قدمتی بیش از هشت سده و به عنوان عاملی کلیدی در میان ملل مختلف و دولتمردان سراسر جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است . در واقع، تعلیم و تربیت هر دانشجویی موجب صرف نیروی انسانی، مالی و زمانی قابل توجهی از منابع ملی می گردد.علاوه بر این، هر دانش پژوهی سالهای متعددی از بهترین ایام عمر خویش را در یک مرکز آموزشی عالی صرف کسب دانش می کند و هزینه های گزافی را بر خود و خانواده تحمیل می نماید.

مهمتر از همه این است که جامعه، خانواده و دانش آموخته هر یک منتظر نتیجه خاصی از این فرایند هستند.جامعه از هر جوان تحصیل کرده ای انتظار دارد پس از فراغت از درس بتواند با ارائه خدماتی مؤثر، دین خود را به میهن خویش ادا کند.خانواده انتظار دارد فرزند برومندش نه تنها زندگی آبرومندانه ای برای خود مهیا سازد، بلکه در صورت لزوم از خانواده خویش نیز حمایت مالی، جانی و حیثیتی کند.متقابلا، هر دانش آموخته ای دوست دارد کارایی لازم را کسب کرده باشد؛به شغلی متناسب با رشته تحصیلی خویش منتصب گردد؛در فعالیتهای مربوط به توسعه و پیشرفت میهن خود مشارکت داشته باشد؛و در نهایت از نظر امکانات فعالیت فردی و اجتماعی، و وضعیت اقتصادی رضایت نسبی به دست آورد. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رسیدن به هر یک از این خواسته ها آن است که دانش آموخته مزبور تحصیلات خود را در دوران دانشجویی با برنامه ای منسجم به نحوی به انجام رسانده باشد که اولا رشته تحصیلی وی مورد نیاز جامعه باشد، ثانیان توانمندیهای کسب شده یا بهره وری او چنان باشند که به خوبی از عهده کاری که متقبل می گردد برآید.به همین دلیل گفته می شود که برنامه درسی و آموزشی بخشی از برنامه عمران کشور است.

فهرست :  

 پیشگفتار

فصل اول مفهوم بهره وری

 شاخصهای بررسی عملکرد بهتر مؤسسه ها

 اثر بخشی

کارایی

خلاقیت

نوآوری

انعطاف پذیری

کیفیت زندگی کاری

سودآوری

بهره وری

کیفیت

بیان بهره وری

بهره وری جزئی

بهره وری کلی عوامل تولید

بهره وری کلی

بهره وری کل(بهره وری کل عوامل)

بهره وری چند عامل

شاخص بهره وری جامع کل

نقطه نظرهای متفاوت در مورد بهره وری

تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی

بهره وری از دیدگاه ژاپنی

روش اقتصادی بهره وری

برخی برداشت های نابجا درباره مفهوم بهره وری

سطح های بهره وری

بهره وری درسطح یک فرد

تعیین هدف

برنامه اجرایی

مدیریت زمان

ارتباطات

نفوذ ومتقاعد سازی

کار گروهی

آموزش

تأمین سلامت

عزت نفس و مناعت طبع

تقویت افکار مثبت

تحریم افکار منفی

آینده نگری

بهره وری در خانه

بهره وری در سازمان

برنامه ریزی تاکتیکی

برنامه ریزی استراتژیک

دلایل بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت بهره وری و کیفیت

تعاریف مرتبط با بهره وری و کیفیت

کیفیت

تعریف جدید بهره وری و کیفیت

چگونگی بهبود بهره وری و کیفیت

فرایند چرخه مدیریت بهبود بهره وری

مرحله اندازه گیری بهره وری

مرحله ارزیابی و تحصیل بهره وری

برنامه ریزی بهبود بهره وری

ساز وکارهای عملی

نهادی کردن بهره وری درا ندیشه

نهادی کردن صرفه جویی در کل سازمان

طراحی نظام های بهره ور

استقرار نظام تحقیقات بهره وری

توسعه منابع انسانی

استقرار نظام مدیریت عملکرد

بهره وری در سطح ملی

بهره وری سبز

فصل دوم ضروری بودن مدیریت همه جانبه بهره وری

عامل های مؤثر بربنگاه ها وسازمان ها

یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان

سرعت بالای ارتباطات جهانی

تناقض  همکاری و رقابت پذیری

پیچیدگی ونااطمینانی

تغییر در موازنه قدرت های اقتصادی

تغییر صحنه بازار جهانی

حاکمیت دولت ها به دو علت اساسی کاهش پیدا نموده است

جامعه امروز آکنده از وابستگی های متقابل است

امروزه سیاست داخلی سیاست خارجی شده است

حال توسعه را به این کابینها راه نیست

جامعه شبکه ی اصطلاحی دیگر است که کاستلز به کار برده است

سرمایه گذاری نیزازمؤثرترین عوامل ایجادوابستگی دردوران انحصارات است

ویژگی اقتصادی

ویژگی اجتماعی

 فصل سوم مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری

چشم انداز بهره وری فراگیر

مرحله سنجش و اندازه گیری

بیان کارکردی مدیریت بهره وری فراگیر

ویزگی های منحصر به فرد بهره وری فراگیر

استفاده ازآن در سطوح خردوکلان مؤسسه

جامعیت

وجود نرم افزار

هم جهت با مدیریت بهره وری

وقت اجرا

ارتباط با سود دهی

استراتژی بهره مندی از سیستم مدیریت بهره وری فراگیر

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

سطح چهارم

مدل بهره وری فراگیرجامع سومانث

مثالهایی از موردهای غیر قابل لمس در مدلCTPM

توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر

فایده های عمدهCTPMبرسایر سیستم های سنجش

بررسی بهره وری

منحنی بهره وری کل

نوع های برنامه ریزی برای بهره وری

مرحله بهبود بهره وری

روش های بهبود بخشیدن بهره وری متکی بر فناوری

روش های بهبود بخشیدن بهره وری متکی برکارکنان

تعریف مدیریت بهره وری فراگیر

مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه یک صندلی سه پایه

مدیریت بهره وری فراگیراتحاد سه بعد رقابت پذیری

فصل چهارماندازه گیری بهره وری

شاخص های بهره وری

کاربری شاخص های بهره وری

انواع شاخص های بهره وری

محدودیت ومزایای بهره وری جزئی

محدودیت های بهره وری کل عوامل

محدودیت و مزایای شاخص بهره وری جامع کل

برخی نکات درباره استفاده از شاخص های بهره وری

اندازه گیری و ارزیابی بهره وری

مدل اندازه گیری بهره وری

بهره وری در سازمان های خدماتی

بهره وری در کارخانه ها

بهره وری وسودآوری

بهره وری در سطوح مختلف سیستم مدیریت

بهره وری وکیفیت و اصول دمینگ

برقراری سیستم ا ندازه گیری بهره وری

     فصل پنجم بهبود بهره وری

عوامل مؤثر بر بهره وری

عوامل مؤثر بر بهره وری از نظر((ناکایاما))

دیدگاه تکنیکی(نگرش فنی)درمورد بهره وری

دیدگاه(نگرش)فرهنگی

عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری

عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر بهره وری

ارتقاءبهره وری از طریق تکنولوژی

بهره وری سازمان وسیستم

مدیران کارآفرین

رهبران بصیر

بهره وری و ثبات مدیریتی

راههای بهبود بهره وری

عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره وری

مراحل پرورش وانتقال تکنولوژی در کشورهای در حال رشد

برنامه ها و روش های بهبود بهره وری

  فصل ششم بهره وری نیروی انسانی

آموزش وپرورش

بهره وری و پژوهش

فرهنگ بهره وری

عوامل مؤثر برافزایش بهره وری نیروی انسانی

مهارتهای مدیر

سه عامل کلیدی در موفقیت سازمان

   فصل هفتم مدیریت نسبتها

اصول انتخاب نسبت ها وشاخص ها

دشواریها در ارتباط با شاخص ها و چگونگی غلبه بر آنها

مشخصات مطلوب سیستم ا ندازه گیری بهره وری

نسبتهای بهره وری از دارائیها

شاخص های مؤسسه تهیه کنندگان سرمایه

شاخص های بنگاه و عرضه کنندگان مواد و قطعات آن

   فصل هشتماصول مدیریت بهره وری فراگیر ومزایای استفاده ازآن

شباهتهای بین مؤسسات صنعتی وخدماتی

اصول مدیریت بهره وری فراگیر

منافع مدیریت بهره وری فراگیر

استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر جامع برای برنامه ریزی تکنولوژی

  فصل نهمقضایای کاربردی

نقش بهره وری در صنایع دانش بنیان

نقش بهره وری در توسعه صنعتی

تأثیر بهره وری در تولید علم

ارتقای بهره وری مؤثرترین روش برای رشد و توسعه پایدار است

نقش بهره وری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی

نقش بهره وری درتعیین سطح دستمزدنیروی کاردربخش صنعت ایران

تحلیل و بررسی رابطه دستمزدوبهره وری نیروی کاردرصنایع ایران

تأثیر بهره وری برارتقاء و بازدهی عملیات

گزیده ونتیجه

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی