• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

توسعه مدیریت

دانلود پایان نامه مدیریت پیرامون مدیریت ایمنی سیستم ها

تاریخ : ۲ تیر ۱۳۹۱

توسعه مدیریت

عنوان مقاله :  مدیریت ایمنی سیستم ها

قالب بندی :  PDF, word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی که تحت تاثیر آن مشکلات قرار می گیرند باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند و غالبا این عمل را تحت عنوان داشتن مالکیت هم بر مشکلات و سیستمها هم بر برنامه های کنترل مشکلات، بیان می کنیم. این شیوه مالکیت موضعی یا واحد به عنوان بهترین شیوه برای اطمینان از وجود برناه های سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در سیستمهای مدیریت موجود محسوب می گردد. همچنین این شیوه نیاز به منابع گسترده مرکزی را به حداقل خود می رساند. اما بعضی مسائل بطور مرکزی مدیریت می شود تا میزان تاثیر هزینه و هماهنگی افراد را دریابند و در حال حاضر موارد که اینگونه در CSU مدیریت می شود و عبارتند از:

•              گسترش سیستم ها و فعالیتهای OHS در دانشگاه

•              مدیریت ماموران کمکهای اولیه و آموزششان

•              مدیریت حوادث بحرانی و موارد اضطراری

•              نظارت و مدیریت بر ایمنی در برابر تشعشع

•              نظارت و مدیریت بر ایمنی بیولوژیکی

•              تامین حمایت بر کمیته های OHS

•              ثبت داده های عملکرد

•              تامین غرامت به کارگران و مدیریت آسیب دیدگی

 

فهرست :

1-             تعاریف

2-             در باب راهبردها

3-             مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU

1-3- مقدمه

2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد

                فرهنگ ایمنی

                تعهد به فرهنگ ایمنی

                حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

                هدف فرهنگ ایمنی

                تعهد و تدبیر (خط مشی)

3-3- گزارش ساختارها و رویکرد

4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی

                کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)

                کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)

                کمیته ایمنی در برابر تشعشع

                کمیته زیست ایمنی

                گزده واکنش سریع

                کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه

                نگهبان محوطه دانشگاه

6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

                مفهوم

                شرح محقه استاندارد استرالیا

                موقعیت کنونی CSU

                شناسایی مسئولین

استراتژی اجرا

                مدیریت بحران

7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

                مراجعت زود هنگام به کار

                مدیرت غرامت به کارگران

                خط مشی

                مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

                Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

                مدیریت و صنعت

                وظایف مناسب

                کشمکش مطالبات

                حق بیمه و توزیع آن

8-3- مدیریت کمکهای اولیه

                (تدارک) تامین کمکهای اولیه

                مدیریت کمکهای اولیه

                گزارش حادثه

                گزارش سوانح به Work Cover Nsw

9-3- استخدام

                وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

                کارمند غیر اجرایی

                کارمند ناظر

                مدیران

                کارمند اجرایی

                معانیات پزشکی پیش از استخدام

                بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

10-3- مدیریت ریسک (خطر)

                مدیریت ریسک OHS

                استانداردها

                اصول مدیریت ریسک OHS

مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

                سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

                زمینه ریسک

                شناسایی ریسک

                تعیین ریسکOHS

کنترل ریسکOHS

اندازه گیری میزان کارایی کنترل

انجام اصلاحات

ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)

                اصول

                مدیریت عملکرد

                احکام و قراردادها

                شاخص های عملکرد

                شاخص های عملکرد منفی

                گزارشات جراحت و بیماری

                هزینه های غرامت وبه کارگران

                شاخص های عملکرد مثبت

                شاخص های عملکرد مدیریت

                شاخص های عملیاتی عملکرد

13-3- بایگانی کردن

                اصول

اسناد تحت نظارت

                اطلاعات نسد

                بررسی سند

                شماره گزاری نسخه

                تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

                اصلاحات

                اصلاحات در خط مشی

                اصلاحات اجرایی

14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی

                درون سازمانی

                بیرون سازمانی

                گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

4- سیستم مدیریت   OHS در واحد

                1-4- مقدمه

                2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

                3-4- مسئولیت

                4-4- مشاوره

شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3

                وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

                بیانیه مشاوره OHS

                    هدف ازبیانیه مشاوره OHS

                    مشورت با کارکنان

                     کمیته OHS محوطه دانشگاه

                     بیانیه مشاوره OHS

5-4- ارتباطات و گروه های OHS

6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS

7-4- مسئولیت و پاسخگویی

8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

9-4- موافقت نامه ای عملکرد

10-4- استخدام

11-4- مدیریت ریسک

12-4- فرایندهای استاندارد عامل

13-4- پیمانکاران

14-4- کار در خارج از ساختمان

                صورت کلی

                کارکردن از خانه

15-4- سیستم های ایمنی

16-4- مدیریت حادثه

17-4- مدیریت پس از حادثه

18-4- مدیریت آسیب

19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

20-4- بایگانی نمودن

                گزارشات بخش ها

                        گزارشات حادثه برای کارکنان

                        گزارشات حادثه برای دانشجویان

                گزارش اجباری حوادث

                بازرسی های محل

                طرح های فعالیت OHS

21-4- سیکل پیشرفت

5- توصعه برنامه خاص OHS

 1-5- مقدمه

2-5- تعیین نیازها

3-5- طراحی وتعیین استاندارها

4-5- تحقق

5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

6-5- بررسی و اصلاح

7-5- عملکرد منسجم

6- لیست نمودارها

7- فهرست بازبینی

8- جداول

9- انتشارات و مراجع

10- قدردانی

شامل 150 صفحه فایل word + فایل منبع زبان اصلی