• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

صورتهاي مالي

دانلود پروژه سيستم حسابداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

تاریخ : ۱۸ آذر ۱۳۹۱

صورتهاي مالي

 

عنوان پروژه :  سيستم حسابداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : در چند دهه گذشته ، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن ، نو آوري و دگرگوني هاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و پازرگاني پديد آورده است .به خوبي آشكار است كه حساب داري دولتي نيز طي سالهاي اخير ، پذيراي تحول مثبتي شده و علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها ، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد ، به فرانگري بپردازد و جهت حركت سازمانها و دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي را به نحو مشخصي ترسيم كند .از سوي ديگر استحكام مباني مالي ، كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود ، از اهميت فوق العاده اي برخور دار است و بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد . تحقق اين هدف البته نيازمند به كارگماري نيروي انساني ماهر و كار آمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش تواناييهاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد .

فهرست :

بخش اول : تعاريف و كليات

مقدمه

تعريف حسابداري دولتي

مبناي نظام حسابداري دولتي

مبناي قانوني سيستم حسابداري جديد

اطلاعات تفصيلي

مشخصات كلي نظام حسابداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

معادله حسابداري موسسات آموزشي و تحقيقاتي

حسابهاي مستقل

مبناي حسابداري

حسابداري بودجه اي

صورتهاي مالي

 ضرورت مكانيزه نمودن سيستم حسابداري

بخش دوم : نحوه انتقال اطلاعات مالي از سيستم قديم به جديد

نحوه افتتاح حسابهاي دائمي و شروع سيستم جديد

نحوه افتتاح حسابهاي دائمي

افتتاح حساب هاي دائمي بودجه اي

بخش سوم : سر فصلهاي حساب كل

گروه حساب هاي بودجه اي

گروه حساب هاي تراز نامه

گروه حساب هاي در آمد و هزينه

گروه حساب هاي انتظامي

بخش چهارم :ثبت فعاليتهاي مالي

 حساب مستقل وجوه جاري

مبناي حسابداري مورد استفاده در حساب مستقل وجوه جاري

ثبت هاي مربوط به حساب مستقل وجوه جاري

حساب مستقل وجوه عمراني

كاربرد حساب مستقل وجوه عمراني

منابع مالي حساب مستقل وجوه عمراني

ثبتهاي مربوط به حساب مستقل وجوه عمراني

بخش اول : تعاريف و كليات :

مقدمه

تعريف حسابداري دولتي

مبناي نظام حسابداري دولتي

مبناي قانوني سيستم حسابداري جديد

اطلاعات تفصيلي

مشخصات كلي نظام حسابداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

معادله حسابداري موسسات آموزشي و تحقيقاتي

حسابهاي مستقل

مبناي حسابداري

حسابداري بودجه اي

صورتهاي مالي

 ضرورت مكانيزه نمودن سيستم حسابداري