• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

طراحی ديوار برشی

دانلود پروژه ساختمان بتنی 7 طبقه

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۹۱

طراحی ديوار برشی

عنوان پروژه :  ساختمان بتنی 7 طبقه

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : ساختمان بتن آرمه موردنظر که شکل آن در صفحه بعدی آورده شده است, دارای دهانه های طولی و عرضی است که اعضای باربر آنها را دالها , تيرها , ستونها و ديوارها تشکيل ميدهند. طول دهانه ها و ارتفاع طبقات زيرزمين, پارکينگ و ساير طبقات روی شکل مشخص شده است. سربارها براساس آيين نامه بارگذاری 519 و آيين نامه زلزله 2800 ايران تعيين گرديده است و طراحی نيز براساس آئين نامه  ACI 318-99 انجام شده است. اين ساختمان دارای سه ديوار برشی به ضخامت 30 سانتيمتر دردو جهت می باشد که آناليز آن همراه با آناليز قابهای آن انجام می شود. سيستم باربر جانبی آن در هر دو جهت قاب خمشی بتنی متوسط با ديوار برشی بتن مسلح متوسط است. شرايط محيط ملايم بوده و نوع زمين از نوع 2(شن و ماسه متراکم) با مقاومت مجاز σ=235KN/m2 می باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن fc=25MPa وفولادهای اصلی در اعضاء از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa و تنگها از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa می باشد. ديوارهای ساختمان در قسمت بيرونی(پيرامونی) با ضخامت 20 سانتيمتر و با احتساب 40% بازشو از جنس آجر مجوف هستند. تيغه های داخلی با ضخامت 10 سانتيمتر از جنس آجر مجوف بوده و نازک کاريهای مربوط به ديوارهای داخلی و ستونها و قسمت پائين سقفها به صورت فرضی انتخاب گرديده و قسمت روکاری ساختمان از سنگ گرانيت انتخاب شده است.

فهرست :

مشخصات پروژه

تعيين ضخامت دال

محاسبه بار کف ها

دال بتني در طبقات

دال بتني طبقه زيرزمين

محاسبه بار سطحی ديوارها

ديوار پيراموني

دورچينی بام

ديوار برشي

خلاصة بارهای گستردة کف ها

محاسبه ماکزيمم نيروی مشخصه جانبی در اثر باد يا زلزله

محاسبة نيروی ناشی از باد

محاسبة نيروی ناشی از زلزله

برای زلزلة وارده در دو جهت

محاسبه نیروی جانبی وارده در اثر فشار جانبی خاک

ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستونها

تعيين ابعاد شاه تيرها

تعيين ابعاد ستونها

تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها

محاسبة بار ديوار پيرامونی

محاسبة بار ديوار داخلی دور راه پله

بار ناشی از پله ها

آناليز قابها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی

حالت ها و ترکيب بارهای طراحی

تعيين مقدار نيروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و ديوار برشی در طبقات مختلف

کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی

طراحی نهايی تيرها و ستونها تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد

طراحي ستون ها

طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين

طراحی ديوار برشی

طراحی ديوارهای بتن آرمة زيرزمين

طراحی شالوده های ساختمان

برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی (بتن و فولاد)