• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

عدم متعادل شدن نقطه خنثي ترانسفورماتور

دانلود پروژه انواع خطاهاي بوجود آمده در ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و روشهاي پيشگيري

تاریخ : ۲ خرداد ۱۳۹۲

عدم متعادل شدن نقطه خنثي ترانسفورماتور

 

عنوان پروژه :  انواع خطاهاي بوجود آمده در ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و روشهاي پيشگيري

 قالب بندی :  word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  گزارش حاضر، گزارش نهايي پروژه “بررسي علل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت برق فارس” مي‎باشد كه در آن به بررسي علل اصلي ايجاد خطا در ترانسفورماتور و منشاء ظهور آنها و روشهاي پيشگيري پرداخته مي‏شود. در روال انجام پروژه مدل‎سازيهاي مربوط به حالت دائمي و گذراي ترانسفورماتور و ساير اجزاي پست شامل CT، PT، برقگير، كليد و سيستم زمين مورد بررسي دقيق قرار گرفته و بهترين مدلها ارائه شده است. در ادامه بر روي دو پست نمونه تل‎بيضاء و نورآباد شبيه‎سازي حالت گذرا انجام شده و با تغيير مقاومت زمين و مقدار انرژي صاعقه مربوط به آنها بر روي ترانسفورماتورهاي مذكور مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن در گزارش “شبيه‎سازي و بررسي اجزاي اصلي پست” ارائه گرديده است. در گزارش حاضر دلايل اصلي ايجاد خطا كه منشاء آنها داخلي يا خارجي مي‎تواند باشد بررسي شده است. از طرف ديگر با توجه به اطلاعات مربوط به خطاهاي ترانسفورماتورهاي KV66، دلايل اصلي ايجاد خطاها استخراج و روشهاي پيشگيرانه توضيح داده شده است (در فصل ششم گزارش حاضر) كه از اين ميان مي‎توان به روشهاي پيشگيرانه اصلي مونيتورينگ هيدروژن و آشكارسازي تخليه جزئي اشاره نمود.

فهرست :  

پيشگفتار

مقدمه

 خطاهاي داخلي ترانسفورماتور

 اشكالات در مدارت مغناطيسي ترانسفورماتور

اثر جريان هاي گردابي ناخواسته

وجود ذرات كوچك هادي

عدم متعادل شدن نقطه خنثي ترانسفورماتور

اثر هارمونيك ها در افزايش تلفات ترانسفورماتور

 اشكالات بوجود آمده در سيم پيچ ها شامل كويل ها، عايق كاري هاي سيم پيچ ها و ترمينالها

اتصال كوتاه در سيم پيچ ها ناشي از محكم نبودن آنها

عدم خشك كردن كامل ترانسفورماتور

اتصالات بد بين سيم پيچ ها

نيروهاي الكتروديناميكي ناشي از اتصال كوتاه

 اشكالات در عايقهاي ترانسفورماتور شامل روغن، كاغذ و عايقكاري كلي

 اشكالات ناشي از ضعف عايقي كاغذ و عايقكاري كلي ترانسفورماتور

 اشكالات ساختاري

 مقدمه

خطاهاي الكتريكي خارج ترانسفورماتور

صاعقه (Lightning)

استفاده از عايق غيرهمگن

 اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع و وصل (كليدزني)

 اضافه ولتاژهاي ناشي از رزونانس

 فرورزونانس در خطوط انتقال انرژي ولتاژ بالا

 اضافه ولتاژهاي موقت

 جريان هجومي در ترانسفورماتورها

 اتصال نادرست ترانسفورماتور و تپ چنجر

 خطاهاي ناشي از اضافه بار

 خطاهاي مكانيكي

 اتصالات سخت لولهشمش در پستها

 در نظر نگرفتن اثرات زلزله، سيل و طوفان بر روي فونداسيون‎ها و تجهيزات پست

 حمل و نقل غير صحيح ترانسفورماتورها

 نبود حفاظتهاي جلوگيري كننده از ورود حيوانات

 خطاهاي شيميايي

 زنگ‎زدگي بدنه ترانسفورماتور

 فرسودگي بيش از حد ترانسفورماتور به علت عدم سرويس به موقع

 مقدمه

 مشخصات مورد انتظار روغن ترانسفورماتور

 نقش كاغذ در ترانسفورماتور

 تاثير رطوبت در خواص عايقي كاغذ

 اثر رطوبت در روغن ترانسفورماتور

 راههاي ورود رطوبت به ترانسفورماتور و جلوگيري از آن

 تاثيرات مخرب تضعيف مواد عايقي ترانسفورماتور

 برنامه آزمايشهاي روغن ترانسفورماتور

 آزمايش روغن قبل از پركردن ترانسفورماتور با آن

 آزمايش روغن بعد از پر كردن ترانسفورماتور

 آزمايش دوره اي روغن

 تصفيه روغن ترانسفورماتور

 تصفيه فيزيكي روغن ترانسفورماتور

 تصفيه فيزيكي – شيميايي روغن ترانسفورماتور

 شرايط نمونه برداري روغن ترانسفورماتور

 مقدمه

 ايجاد گاز در ترانسفورماتور

 ايجاد قوس الكتريكي با انرژي زياد در داخل روغن

 ايجاد قوس الكتريكي با انرژي كم در داخل روغن

 گرماي بيش از حد در محلهاي به خصوص

 تخليه كرونا در داخل روغن ترانسفورماتور

 تجزيه عايق ترانسفورماتور در اثر گرما

 حلاليت گازها در روغن ترانسفورماتور

 مقادير مورد نياز براي آناليز گازها

 مراحل آزمايش روش گاز كروماتوگرافي جهت مشخص كردن نوع خطا

 حلاليت گازها در روغن ترانسفورماتور

 خرابي عايق سلولزي ترانسفورماتور (كاغذ ترانسفورماتور)

 امتحان غلظت   و   حل شده در روغن

 امتحان غلظت Co و Co در گازهاي آزاد بدست آمده از رله هاي جمع آوري گاز

 كاربرد روش تحليلي در گازهاي آزاد درون رله هاي جمع آوري گاز

 محاسبه غلظتهاي گاز حل شده معادل در روغن ترانسفورماتور با غلظتهاي گاز آزاد

 روش تشخيص خطا با استفاده ازگازهاي حل شده و حل نشده در روغن ترانسفورماتور

 تعيين نرخ رشد گازها

 ارائه فلوچارت تصميم گيري

 تعيين زمانهاي آزمايش گاز كروماتوگرافي روغن

 تشخيص نوع خطا با استفاده از گازهاي متصاعد شده

 تشخيص نوع خطا با استفاده از نسبت گازهاي متصاعد شده

فصل پنجم

روشهاي شناسايي محل خطا در ترانسفورماتور

 روشهاي غير الكتريك تعيين خطا

 طبيعت صوت

 انواع سيستمهاي آكوستيكي

 روشهاي الكتريكي تعيين محل خطا

 مانيتورينگ وضعيت ترانسفورماتور در حال كار با استفاده از روش آزمون ضربه ولتاژ پايين LVI

 عيب يابي ترانسفورماتور‏هاي قدرت با استفاده از روش تابع انتقال

  عيب يابي در محل

 روش آشكار سازي بر اساس تخليه جزئي

سيستم GULSKI AND KREUGER

آناليز با استفاده از روش مونت كارلو يا سيستم HIKITA

 خطاهاي بوجود آمده در ترانسفورماتورهاي  كيلوولت برق فارس

مقدمه : آشنايي با صنعت برق در استان فارس تا سال

 آمار حوادث منجر به ايجاد خطا و يا خروج ترانسفورماتور از شبكه

  ضميمه