• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

فرورزونانس

دانلود پایان نامه پديده فرورزونانس و تاثير آن بر برقگير هاي اكسيد روي

تاریخ : ۴ آذر ۱۳۹۱

فرورزونانس

 

عنوان پایان نامه :  پديده فرورزونانس و تاثير آن بر برقگير هاي اكسيد روي

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : پروژه حاضر كه تحت عنوان پيش پديده فرورزونانس و تأثير آن بر برقگيرهاي Zno  پیش روي شما اساتيد گرامي قرار دارد تحقيقي است هر چند ناچيز در راستاي معرفي و درك اين پديده پيچيده كه متأسفانه به دليل عدم شناخت كافي خسارات هاي فجيعي را به سيستم هاي قدرت تحميل مي كند. البته مطالعات انجام شده در سال هاي اخير تا آنجايي كه بتوان از اين پديده تا حدي جلوگيري كرد و يا در صورت وقوع اثر آن را كاهش دهيم رضايت بخش بوده ولي هنوز اين پديده، پيچيدگي خود را براي مهندسان حفظ نموده است. اميد كه پروژه حاضر كه نتيجه چندين ماه تلاش اينجانبان مي باشد بتواند كمك شايان توجه اي را به دانشجويان عزيزي كه به دنبال تحقيق در اين موضوع هستند داشته باشد. پديده فرورزونانس يك رزونانس غير خطي است كه تأثيرگذار بر صحت عملكرد شبكه هاي الكتريكي و تجهيزات حفاظتي مي باشد. وقوع اين پديده در شبكه سبب ايجاد هارمونيك هاي غير معمول، اضافه ولتاژ و اضافه جريان حالت گذرا و ماندگار مي شود. برقگيرهاي اكسيد روي از جمله تجهيزات بسيار حساس به اضافه ولتاژهاي فرورزونانس مي باشند كه در اين پروژه سعي بر شناخت (هر چند كه اين پديده بسيار پيچيده مي باشد) اين پديده و تأثير متقابل اين پديده و برقگيرهاي ZNO شده است.

فهرست :

مقدمه

رزونانس خطي

فرورزونانس

درك فيزيكي فرورزونانس

مشخصه هاي اصلي فرورزونانس

فرورزونانس در سيستم هاي قدرت

مثال هايي از فرورزونانس در يك سيستم فشار قوي

كليد زني ناقص و فرورزونانس

كليد زني در شرايط بي باري ترانس

كليد زني در شرايط بارداري ترانسفورماتور

كليد زني ناقص با وجود انواع مختلف بار

فرورزونانس در يك پست 400 KV

پست 400 kv مدل ATP/EMTP

اندازه گيري و نتايج شبيه سازي

راه كارهاي كاهش پديده فرورزونانس

برقگيرهاي Zno

قابليت جذب برقگيرهاي اكسيد روي

جريان نشتي عبوري از قرص هاي اكسيدي روي

شبيه سازي پديده فرورزونانس

هدايت نامنظم

تخريب برقگيرهاي اكسيد روي

نتيجه گيري

مراجع