• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

فضاهاي معنايي

دانلود مقاله پیرامون مدیریت دانش

تاریخ : ۲۹ دی ۱۳۹۰

فضاهاي معنايي

عنوان مقاله :  مدیریت دانش

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  برای تعريف مديريت دانش بايد چندين واژه تعريف شود. ابتدا از داده‌ها صحبت می‌كنيم. داده‌ها منبع حياتی به شمار می‌روند كه با بهره‌برداری صحيح از آنها می‌توان داده‌ها را به اطلاعات بامعنی تبديل نمود. بدين ترتيب اطلاعات می‌توانند به دانش و در نتيجه حكمت تبديل شوند. به عبارتی م‌ توان از واژگان فوق نتيجه گرفت كه :

– مجموعه‌ای از داده‌ها، اطلاعات را تشكيل نمی‌دهد.

– مجموعه‌ای از دانش، حمكت را تشكيل نمی‌دهد.

– مجموعه‌ای از حمكت، حقيقت را شكل نمی‌دهد.

در واقع، اطلاعات، دانش و حكمت، بيش از مجموعه‌های فوق هستند و به نوعی كل‌ آنها از هم اجزايی اجزا تشكيل می‌شوند، نه جمع جبری اجزا. ابتدا از داده‌ها آغاز می‌كنيم، داده‌ها نقاط بی معنی در فضا و زمان هستند كه هيچگونه اشاره‌ای به فضا و زمان ندارند. داده‌ها شبيه رويداد حرف يا كلمه‌ای خارج از زمينه می‌باشند. در اينجا به “خارج از زمينه” اشاره نموديم. خارج از زمينه بدين معنا است كه داده‌ها هيچگونه رابطه‌ای با هيچ چيزی ندارند. مجموعه‌ای از داده‌ها، اطلاعات را نمی‌سازد. زيرا در اين مجموعه داده‌ها با يكديگر هيچگونه رابطه‌ای با هم ندارند. برای اينكه بتوان از مجموعه‌ داده‌ها، اطلاعات را نتيجه گرفت بايد رابطه بين داده‌های مختلف رادرك كرد. در واقع  اطلاعات از درك ارتباط بين قطعات مختلف داده‌ها حاصل می‌شود. در حاليكه اطلاعات برگرفته از درك ارتباط بين داده‌های مختلف است اما نمی‌تواند داده‌ها را توصيف كند تا نحوه تغيير داده‌ها را با مرور زمان تشخيص دهد. اطلاعات ماهيت ايستا و خطی دارد.

فهرست : 

مديريت دانش و سيستم هاي پشتياني محيطي

 خلاصه

 مقدمه

 جنبه هاي كليدي سيستم هاي مديريت دانش

 تكنولوژي سيستم هاي خبره و مديريت دانش

 داده كاوي و مديريت دانش

 فرايند كشف دانش

 فعاليت داده كاوي

 سيستم هاي پشتيباني از تصميم گيري محيطي بر اساس هوش مصنوعي

 سيسستم هاي پشتيباني از تصميم گيري محيطي

 نتيجه گيري

  مديريت دانش و مدل پشتيباني از تصميم گيري در بنگاه هاي تجاري

 خلاصه

 مقدمه

 پيش زمينه تئوري

 سيستم مديريت دانش

 فضاهاي معنايي

 هستي شناسي

 شبكه هاي با يزي

 حالت پيشرفته

زمينه كاربردي

 معماري سيستم

 پايگاه دانش

 طرح معنايي اسناد

 ايجاد فضاي معنايي

 استخراج ويژگي هاي پروژه و طراحي معنايي

 موتور معنايي

  موتور استنباط

 جستجوي هستي شناسي براي كاربرد مجدد دانش

 شبكه براي تصميم گيري

 آناليز محدوده

 تلفيق موتورهاي استنباطي و معنايي

 نتيجه گيري

 خلاصه

 مقدمه

  چهارچوب كاري اصلي

 روش

 پياده سازي

 نتيجه گيري

 مراحل اجراي مديريت دانش در ا سل

 خلاصه

 معرفي

 زمينه تحقيق

 تعريف مراحل

 استراتژي سازماني

 مهارت هاي فردي

 تكنولوژي هاي مديريت دانش

 روش تحقيق

 مدل تحقيق

 فرضيه ها

 متد كمي و مقداري

 متد كيفي

 روش جمع آوري اطلاعات

 جمع آوري اطلاعات و منابع اطلاعات

 طراحي پرسشنامه

 ديزاين و طراحي اوليه و گسترش ابزار پيمايش

 مراحل آناليز داده

 تعيين اندازه نمونه

 تصميمات مربوط به جمعيت و انتخاب نمونه

 عمليات و اندازگيري استراتژي در مدلهاي متنوع

 آمار توصيفي

 قابليت اطمينان داخلي

 اثر تجربيات فردي بر اجراي مديريت دانش

 نتيجه گيري