• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

متدولوژي تحلیل و طراحی سرویس گرا

دانلود مقاله معماری سرویس گرا

تاریخ : ۷ مهر ۱۳۹۱

متدولوژي تحلیل و طراحی سرویس گرا

 

عنوان مقاله :  معماری سرویس گرا ‎

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : معماری سرویس گرا  (Service Oriented Architecture) رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است كه كاركردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می كند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویس های جدید مورد استفاده قرار می گیرند، این معماری برای یكپارچه سازی فناوری ها در محیطی كه انواع Orchestration in SOAدو واژه پر كاربرد در حوزه كسب و كار و معماري سرويس گرا كه معمولا به جاي هم اشتباه گرفته مي شوند، اركستريشن (Orchestration) و كاريگرافي (Choroegraphy) نام دارند. اركستريشن در خصوص ترتيب اجراي سرويس ها در فرآیند بحث مي كند، اركستر اصلي مجموعه اي از سرويس ها را فراخواني مي كند تا نتيجه مورد نظر حاصل شود و فرآیند تكميل گردد، ممكن است سرويس هاي خارج سازمان نيز در اين راستا فراخواني و استفاده شوند، اين كار با كمك موتور فرآیند محقق مي شود. در عوض كاريگرافي به فرآیندهایي گويند كه بدون موتور فرآیندي(رهبر اركستر) اقدام به تبادل پيام كرده و ترتيب و توالي پيامهاي مبادلاتي را خود بازیگران ثبت و كنترل مي كنند. بنابراين اركستريشن به معناي وجود يك موتور فرآیندي است كه ترتيب و توالي را كنترل كرده و از شركاء داخلي يا خارجي براي انجام كارها استفاده مي نمايد. نمونه اين مدل سيستم مديريت فرآیندهاي حرفه (BPMS) است كه فرآیندها در موتور فرآیندي اجرا مي شوند.

 فهرست :

معماري سرویس گرا   Service Oriented Architecture

اتصال سست  (loose coupling)

آشنائی با معماري سرویس گرا  (SOA)

نکاتی درخصوص معماري سرویس گرا

تعریف معماري سرویس گرا

معماري سرویس گرا از دیدگاه هاي مختلف

سرویس وب

تفاوت سرویس هاي وب با نرم افزارهاي تحت

دسته بندي سرویس در معماري سرویس گرا

تعریف سرویس

معماري سرویس گرا در شهر الکترونیک

ارائه خدمات مشاوره، راهبري، آموزش و نظارت بر پروژه هاي معماري سرویس گرا

فواید و ضرورت  SOA از نگاه ذینفعان مختلف

مزایاي معماري سرویس گرا از نگاه کسب و کار

مزایاي معماري سرویس گرا از نگاه فناوري اطلاعات

مزایاي معماري سرویس گرا

استانداردها UDDI

 استانداردها  WSDL

اجزاء تشکیل دهنده  WSDL

استانداردها SOAP

ساختار پیامهاي  SOAP

بررسی و ارزیابی متدولوژي هاي مطرح معماري سرویس گرا   (SOMA, SOA+RUP)

متدولوژي هاي موجود

متدولوژي تحلیل و طراحی سرویس گرا

مراحل متدولوژي

مدل هاي بلوغ معماري سرویس گرا

تحول جدید معماري سرویس گراي سازمانی

رابطه بین    EA وSOA ، BPM

معماري سازمانی سرویس گرا   (SOEA)

لایه هاي معماري سازمانی سرویس گرا

مقایسه میان معماري سازمانی با معماري سرویس گرا

تفاوت معماري سازمانی با معماري سرویس گرا

شباهتها معماري سازمانی با معماري سرویس گرا