• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

مزاياي روش ولتاژ گره

دانلود جزوه بررسی سیستم های قدرت

تاریخ : ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

مزاياي روش ولتاژ گره

عنوان جزوه :  بررسی سیستم های قدرت

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  بررسی سیستم های قدرت جزء دروس پایه ای و مهم گرایش قدرت رشته مهندسی برق است. این درس از سال ۸۴ در آزمون سراسری کارشناسی ارشد آورده شده است.

فهرست:

فصل اول: مقدمه ای بر سيستم های قدرت

    تاریخچه توسعه صنعت برق جهان

    تاریخچه صنعت برق ایران

    تاریخچه صنعت برق آذربایجان

    بخش هاي مختلف شبكه های قدرت

    توليد

    انتقال

    توزیع و فوق توزیع

    بار مصرفي

    ذخيره سازی انرژي

    صرفه جویي در انرژي

فصل دوم: مفاهيم اساسی در سيستم های قدرت (قسمت اول)

    فازورهاي الكتریكي

    کميت های سه فاز در سيستمهاي قدرت

فصل دوم: مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت (قسمت دوم)

فصل سوم: مدار معادل اجزاي سيستم های قدرت (قسمت اول)

    مقدمه

    ماشين های سنكرون (ژنراتور و موتور)

    اتصال ژنراتور سنكرون به شين بينهایت

    ماشين سنكرون با روتور استوانه اي

    چرخشي (MMF ) نيروی محرکه مغناطيسی

    ماشين ایده آل

فصل سوم: مدار معادل اجزاي سيستم های قدرت (قسمت دوم)

    ترانسفورماتور (تكفاز – سه فاز)

    انواع هسته هاي مغناطيسي ترانسفورماتورها

    ترانسفورماتور ایده آل

    ترانسفورماتور واقعي

    ترانسفورماتورهای سه فاز

    ترانسفورماتور سه سيم پيچه

    خط انتقال

    خط انتقال کوتاه

    خط انتقال متوسط

    خط انتقال بلند

    نوشتن پارامترهاي انتهاي خط برحسب ابتداي خط

    بار

فصل سوم: مدار معادل اجزاي سيستم های قدرت (قسمت سوم)

    دیاگرام امپدانسي سيستم هاي قدرت

    مدار معادل تونن سيستم هاي قدرت

    چگونه ميتوان سيستم چند شينه رابه دو شينه تبدیل کرد

    سيستم نسبت به واحد (پریونيت)

    مقادیر پریونيت در ترانسفورماتور

    درسيستم تكفاز per unit مقادیر نسبت به واحد

    مقادیر پریونيت در سيستم سه فاز

فصل پنجم: ماتريس هاي ادميتانس و امپدانس شبكه (معادلات شبكه)، معادلات شبكه و راه حل ها

    ( single – line – diagram ) دياگرام تك خطي شبکه

    (Network Terminology ) اصطلاحات شبكه

    ( Graph Theory ) تئوري گراف ها

    ( Primitive Network ) شبكه اوليه

    معادلات مرجع پايه

    معادلات شبكه در فرم مرجع پايه

    تحليل سيستم قدرت به روش حلقه

    در گره ها kcl اعمال قوانين

    ماتريس تلاقي شين BUS Incidence Matrix(

    ماتريس ادميتانس و امپدانس شين

    روش ولتاژ شين ها در مطالعات پخش بار سيستمهاي قدرت

    مزاياي روش ولتاژ گره Advantages of Nodal Method

    معايب روش ولتاژ گره

    حذف شين

    ديدگاه بررسي مدارهای الكتريكي

فصل ششم: مطالعات پخش بار (توان) الکتريکی در سيستمهاي قدرت (قسمت اول)

    مقدمه

    Steady-state مدل سازي اجرايي سيستمهاي قدرت درحالت ثابت وساکن پايدار

    مدل سازی ژنراتور سنكرون

    مدل سازی ترانسفورماتور تنظيم

    مدل سازی اتوترانسفورماتور و ترانسفورماتور شيفت فاز

    در دو طرف ادميتانس خط

    در ترانسفورماتور شيفت فاز

    در اتو ترانسفورماتور

    مدل سازی خط انتقال

    مدار معادل خطوط آوتاه (ساده )

    (T,π ) مدار معادل خطوط مرتبط

    مدار معادل خطوط بلند (ترکيبي)

    مدل سازی بار مصرفی

    پخش بار نمونه

    رابطه تلفات اکتيو و راکتيو

    متغيرهاي اغتشاش (مصرف)

    متغيرهاي کنترل

    متغيرهاي حالت

فصل ششم: مطالعات پخش بار (توان) الکتريکی در سيستمهاي قدرت (قسمت دوم)

    تحليل پخش بار در مثال نمونه (شبکه با ٣ شين و ٣ خط انتقال – ژنراتور و بار مصرفی در تمام شينها)

    متغيرهای معين شده

    متغيرهای نامعلوم

    nbus معادلات پخش بار براي سيستم با تعداد شين

    مدل متغير حالت state variable model

    معادلات توان جاري خطوط line flow equation

    محدوديت هاي عملي (قيدهاي عملي) Practical constraints

    قيود ژنراتور

    قيد شين

    قيد ترانسفورماتور تبديل اتصال

    قيد ترانسفورماتور شيفت فاز

    قيد خط ا نتقال

    طبقه بندي شين ها Bus Classification

    تحليل پخش بار با روشهاي تکراري

    Ybus روش تکراري گوس (با استفاده از ماتريس)

    (Ybus روش گوس-سايدل (با استفاده از

فصل ششم: مطالعات پخش بار (توان) الکتريکی در سيستمهاي قدرت (قسمت سوم)

    مثال نمونه تحليل پخش بار با روش گوس- سايدل

    مثال تحليل پخش بار با روش نيوتون-رافسون

فصل هفتم: بررسی پخش بهينه بار Optimal Power Flow – Economic Load Dispatch

فصل هشتم: سيستمهای توزيع الکتريکی

    مقدمه

    اجزاء سيستمهای توزيع

    وظايف سيستمهای توزيع