• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

نرم افزار پیشگوي کلمات

دانلود پایان نامه خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

تاریخ : ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

نرم افزار پیشگوي کلمات

 

عنوان پایان نامه :  خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

 قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند, از این رو فناوري اطلاعات می تواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند. فناوري اطلاعات همان معجونی معجزه آساست که به افراد ناتوان کمک می کند تا با روشی مناسب و دقیق گام بزرگی به جلو بردارند. بهترین حرکت، ایجاد التزام براي فراهم کردن فضایی براي دسترسی بهینه این افراد به منابع فناوري اطلاعات است. از آن جایی که فناوري اطلاعات و ارتباطات یک مساله جهانی است و تکنولوژي به سرعت در حال پیشرفت است، ما نیز باید خود را با این رشد بین امللی هماهنگ کنیم. بنابراین بررسی روند پیشرفت این فناوري و گسترش فعالیت هاي کاربردي بسیار اهمیت دارد. به منظور درگیر کردن افراد معلول جامعه با فناوري اطلاعات و ارتباطات و یا افزایش امکانات براي آن ها در نظر گرفتن مواردي همچون : درك صحیح از امکانات و سرویس هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور , ارزیابی دقیق نیازها براي برنامه ریزي مناسب , طراحی و گسترش دادن محصولات خاص فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند نرم افزارهاي کمکی و آوانویس و سخت افزارها و محصولاتی که تکنیک هاي استفاده بهینه از فناوري اطلاعات و ارتباطات را براي افراد معلول در زمینه فیزیکی، شنیداري، گفتاري محیا می کنند , مفید می باشد.

فهرست :

مقدمه

فصل   تعاریف اولیه

تعریف فناوري اطلاعات

تعریف معلولیت

 تاریخچه استفاده از فناوري اطلاعات براي رفاه معلولین

فعالیت هاي انجام شده براي معلولان

 سخت افزارهاي مخصوص نابینایان

نرم افزار هاي مخصوص نابینایان

سخت افزارهاي مخصوص ناشنوایان

 نرم افزار هاي مخصوص ناشنوایان

 فعالیت هاي وب مخصوص ناشنوایان

 سخت افزارهاي مخصوص معلولان جسمی

 نرم افزار هاي مخصوص معلولان جسمی

شهر الکترونیکی در خدمت معلولین

 شهروند کم توان الکتریکی

 آموزش الکترونیکی سرآغاز برابري آموزش افراد معلول در شهرهاي الکترونیکی

 ابزارهاي آموزش الکترونیکی

 مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی براي معلولین

 تجارت الکترونیک آغازي در خودباوري کم توانان درشهرهاي الکترونیکی

 بانکداري الکترونیکی و خدمات آن براي معلولین

 گردشگري و معلولین در شهر الکترونیک

 مبانی توانمندسازي الکترونیکی افراد کم توان در شهر الکترونیکی

مقایسه خدمات انجام شده در ایران و جهان

 فراهمکردن فرصتهاي برابر در حوزه فناوري اطلاعات

 ایران و پیوند با معلولان در دسترسی به فرصتهاي برابر در حوزه فناوري اطلاعات

 اقدامات صورت گرفته در این ضمینه

نتیجه گیري

منابع و مآخذ

فهرست شکل ها

فصل   تعاریف اولیه

 صفحه کلید قدیم مخصوص نابینایان

 لب تاب جدید نابینایان

 صفحه نمایش بریل

 دستگاه درشتنماي قدیمی

 لب تاب با قابلیت خواندن متن

 نرم افزار مخصوص ناشنوایان

 فعالیت هاي انجام شده براي معلولین

 صفحه کلید پورتست

  پورتست توسعه یافته

 صفحه کلید کیوورتی

 صفحه کلید البا

 دستگاه لایت

 دستگاه نمایش بریل

 دستگاه اویشن

 موبایل نابینایان

 موبایل مخصوص نابینایان

 دستگاه تشخیص رنگ

 دستگاه بریل ساز

 دستگاه کمک کارت

 دستگاه مترجم بریل

 دستگاه کتاب خوان بریل

 دستگاه اسکن صوتی

 ساعت زنگ دار براي نابینایان

 ساعت مچی باخط بریل

 نرم افزار ویمتز

 پشتیبانی سمبل ها

 نرم افزار تبدیل متن به صدا

 نمایی از نرم افزار جاوز

 نرم افزار درشتنمایی صفحه

 کاشت دستگاه شنوایی مصنوعی

 دستگاه تی تدي

 دستگاه ارسال و دریافت آلارم

 دستگاه تشخیص آلارم

 گوشی آي فون همراه با ابزار تشخیص آلارم براي ناشنوایان

 نرم افزار تبدیل صدا به متن و اشاره

 نرم افزار آموزش زبان اشاره

 نرم افزار تبدیل صدا به متن دراگون

 نمونه اي از سایت آموزش الکترونیک

 نمونه اي از سایت مخصوص ناشنوایان

 موس مخصوص افراد ناتوان

  موس پیشرفته مخصوص افراد ناتوان

 موس اینتگرا

 موس پا

 موس سر

 سیستم اي گیز

 شکل صفحه منو

 برنامه تلفن

 صفحه کلید

 برنامه کنترل منزل

 برنامه خواندن متن

 بازي در سیستم اي گیز

 نرم افزار پیشگوي کلمات