• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

هدف اساسی مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود مقاله پیرامون مدیریت کیفیت

تاریخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

هدف اساسی مدیریت کیفیت فراگیر

 

عنوان مقاله :  مدیریت کیفیت

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : مديريت كيفيت جامع باايجاد مفاهيمي كلي باعث بهبود مداوم در يك سازمان مي شود. فلسفه TQM بر روندي سيستماتيك ، منسجم ، باثبات و كلان نگر نسبت به سازمان تاكيد دارد. TQMدر محيطي كه مديريت سعي در بهبود مستمر در كل سيستم وفرايندها را دارد، در گام نخست بررضايت مشتريان داخلي و خارجي تاكيد مي كند. مديريت كيفيت جامع بر كاربري از تمام پرسنل به خصوص بر تيم هاي چند تخصصي تاكيد دارد كه براي بهبود عمليات در داخل سازمان تشكيل شده اند. اين رويكرد بر نقطه بهينه هزينه هاي چرخه حيات توجه دارد و از ابزارهاي اندازه گيري طبق روشهاي معين براي دستيابي به شرايط مطلوب استفاده مي كند.

فهرست :

پیشینه مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت جامع

فرایند تحول

تحول استراتژیک – حرکت تعالی خواه سازمان

مدل متعالی مدیریت کیفیت جامع “TQMEX”

تاریخچه سیستمهاي کیفیت در ایران

مدیریت کیفیت چیست؟

سیر تحول مفاهیم کیفیت

مشتري در فرهنگ : T.Q.M آشنایی با مفاهیم کلیدي در فرهنگ T.Q.M

مشتري در فرهنگ T.Q.M

کنترل در فرهنگ T.Q.M

کیفیت در فرهنگ T.Q.M

مدیریت در فرهنگ T.Q.M

هدف اساسی مدیریت کیفیت فراگیر

سطوح قابل قبول کیفیت

هزینه کیفیت

شاخصهاي رقابتی

اصول حاکم بر سیستمهاي مدیریت کیفیت

جمعبندي

تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی استاندارد (ISO)

استاندارد بینالمللی 9000 ISO

 تکامل ایزو 9000

 ISO 9001- متن استاندارد 2000

نگرش فرایندي

ارتباط 9001 ISO با  9004 ISO

سازگاري با سایر سیستمهاي مدیریت

استانداردهاي بینالمللی 9002 ISO

استاندارد بین المللی 9003  ISO

استاندارد بین المللی 9004 ISO

اقدامات لازم براي دریافت گواهینامه

از گفتار تا عمل  ISO استانداردهاي سري 9000

شرکتهاي گواهی دهنده

استقبال جهانی از استانداردهاي سري ایزو 9000

نگرشی در روند کار در آمریکا و کانادا

چگونگی شروع کار

عملکرد استرالیا در زمینه استانداردهاي سري 9000 ISO

یافته ها و نتایج

نتیجه گیري و پیشنهاد

منابع مقاله ها

فهرست جداول و نمودارها

نمودار ساختار عمومی مدیریت کیفیت

جدول مقایسه نگرشهاي قدیمی و جدید به کیفیت

نمودار جنبه هاي مختلف تشکیل دهنده کیفیت از نظر ایشی کاوا

نمودار: کیفیت « سنتی »

نمودار: کیفیت و فراگیر

هزینه کیفیت به عنوان بخشی از درآمد

جدول: شاخصهاي رقابتی

ISO 2000 استانداردهاي 9000 بسیار جالب است

تصویر مدل فرآیندي سیستم مدیریت کیفیت

نمودار 1- رشد سه ماهه اخذ گواهی ایزو 9000 در آمریکا و کانادا

نمودار 2- نتایج نظرخواهی مؤسسه استاندارد استرالیا از سازمانهائی که موفق به اخذ گواهی ایزو 9000 شده اند

نمودار 3- مهمترین نتایج حاصله از نمودار استانداردهاي ایزو 9000 در خارج از سازمان شما چه میباشد؟

نمودار 4- مهمترین نتایج حاصله از اجراء استانداردهاي ایزو 9000 در داخل سازمان شما چه میباشد؟