• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

هوش جمعی

دانلود پایان نامه پیرامون شبکه های عصبی

تاریخ : ۱۲ مرداد ۱۳۹۱

هوش جمعی

عنوان پایان نامه :  شبکه های عصبی

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : مسئله هماهنگ سازي شبکه هاي عصبی آشوبگونه با اغتشاش تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است . مسئله کنترل و هماهنگ سازي این سیست م ها به شدت مورد توجه قرار گرقت و روش هاي مختلفی مثل کنترل حلقه بسته خطی و غیرخطی ، کنترل تطبیقی و نظایر آن جهت رسیدن به این هدف ، ارائه گردید . در مدلسازي سیستم ها ، توانایی تقریب به وسیله نورون ها ، شکل شبکه و قانون آموزش ، محدود می گردد . یک مسئله مهم جهت تحقیق و یررسی می باشد . سیستم هاي ANN چگونگی بهبود خاصیت ارگادیک آشوبگونه داراي مشخصاتی تصادفی هستند و الگوریتم آشوبی باعث ایجاد خاصیت قوي ارگادیک در شبکه می گردد.

فهرست :

چکیده فارسی

مقدمه

فصل اول

شبکه عصبی

 مقدمه

 شبکه عصبی

 سابقه تاریخی

 چرا از شبکه هاي عصبی استفاده می کنیم

 مزیتهاي دیگر شبکه هاي عصبی

 شبکه هاي عصبی در مقابل کامپیوتر هاي معمولی

 انسان و سلول هاي عصبی مصنوعی در جستجوي شباهت ها

 از سلول هاي عصبی انسانی تا سلول هاي عصبی مصنوعی

 انواع یادگیري براي شبکه هاي عصبی

 زمینه اي در مورد perceptron

 دنباله هاي Perceptron

 قضیه بنیادي دنباله ها

 هوش جمعی

PSO

فصل دوم

یک شبکه عصبی جدید و کاربرد آن

 مقدمه

 یک شبکه عصبی جدید و کاربرد آن

 معرفی

 نورون با خاصیت آشوبگونه

  شبکه

 قانون آموزش شبکه

 مدلسازي ژنراتور سنکرون دریایی

 نتایج مدلسازي

 نتیجه فصل

فصل سوم

آنالیز رفتار آشوبگونه مدل شبکه عصبی مکانیسم لرزش عضله

 مقدمه

 آنالیز رفتار آشوبگونه مدل شبکه عصبی مکانیسم لرزش عضله

 معرفی

 منحنی طول – کشش

 ساختار برگشتی

 تغییرات طیف

 نتایج فصل

فصل چهارم

هماهنگ سازي نمایی شبکه هاي عصبی آشوبگونه با اغتشاش تصادفی

 مقدمه

 هماهنگ سازي نمایی شبکه هاي عصبی آشوبگونه با اغتشاش تصادفی

 معرفی

 نمادها و مقدمات

 نتیجه فصل

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده انگلیسی

 نورون آشوب گونه

  سیستم شناسایی ژنراتور سنکرون دریایی به وسیله شبکه عصبی

 توان گشتاور ورودي و فرکانس خروجی ژنراتور

 جریان تحریک ورودي و ولتاژ خروجی پایانه

 فرکانس خروجی ژنراتور ، شبکه و خطاي بین آنها

 تابع کشش –  طول فعال

 شبکه برگشتی

نمودار دو شاخه شدن

 حساسیت به شرط اولیه

 ایجاد طیف پیوسته از طریق افزایش فرکانس هاي گسسته

 نرخ هماهنگ سازي نمایی سیستم با خطاي دینامیک

 دینامیک هاي سنکرون نشده در فضاي حالت

دانلود مقاله پیرامون الگوریتم کلونی زنبور عسل

تاریخ : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

هوش جمعی

عنوان مقاله :  الگوریتم کلونی زنبور عسل

قالب بندی :  PDF, word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  هوش جمعی شاخه ای از پژوهش بر اساس جمعیت است که مدل های جمعیتی از عوامل مورد تداخل یا ازدحام که می توانند خود سازماندهی کنند . کلونی مورچه، ازدحام پرندگان و یا زنبورها یک نمونه ساده ای از سیستم جمعیتی است. دیگر نمونه ای از هوش جمعی کلونی زنبور عسل در اطراف کندو است. هوش کلونی زنبور عسل (ABC) یک  الگوریتم است که یک الگوریتم بهینه سازی بر اساس رفتار هوشمندانه جمعیت زنبور عسل است. در این مفاله، الگوریتم ABC برای بهینه سازی توابع چند متغیره مورد استفاده قرار می گیرد. و نتایج تولید شده توسط الگوریتم ABC  مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی  :  هوش جمعی ، کلونی زنبور، بهینه سازی توابع عددی، چندین الگوریتم اکتشافی جدید،  کلونی مورچه ها، رفتار هوشمند خاص ازدحام زنبور، زنبورها ی کارگر، انواع الگوریتم هوشمند، الگوریتم کلونی زنبورها، بهینه ترین الگوریتم، الگوریتم های بهینه سازی، الگوریتم ازدحام پرندگان، ثریا حدادی لایقی،

دانلود مقاله پیرامون الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ‎( PSO )‎

تاریخ : ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

هوش جمعی

عنوان مقاله : الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ‎( PSO )‎

قالب بندی : Word

قیمت : رایگان

شرح مختصر : الگوریتم  PSO یک الگوریتم جستجوی اجتماعی است که از روی رفتار اجتماعی دسته‌های پرندگان مدل شده است. در ابتدا این الگوریتم به منظور کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهینه‌ی دسته به کار گرفته شد . در PSO، ذرات  در فضای جستجو جاری می‌شوند. تغییر مکان  ذرات در فضای جستجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و همسایگانشان است. بنابراین موقعیت دیگر توده  ذرات روی چگونگی جستجوی یک ذره اثر می‌گذارد . نتیجه‌ی مدل‌سازی این رفتار اجتماعی فرایند جستجویی است که ذرات به سمت نواحی موفق میل می‌کنند. ذرات از یکدیگر می‌آموزند و بر مبنای دانش بدست آمده به سمت بهترین همسایگان خود می‌روند اساس کار PSO بر این اصل استوار است که در هر لحظه هر ذره مکان خود را در فضای جستجو با توجه به بهترین مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است و بهترین مکانی که در کل همسایگی‌اش وجود دارد، تنظیم می‌کند.

کلمات کلیدی : بهینه سازی توده ذرات، هوش جمعی ، اتوماتای یادگیر سلولی ،  بهینه سازي جرگه مورچگان، شبکه هاي عصبی ، الگوریتم PSO ، الگوریتم پی اس او، الگوریتم پرندگان، کاربردی ازPSO در ریاضیات، اتوماتای یادگیر، اتوماتاي سلولی یادگیر ، شبکه هاي عصبی مصنوعی