• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

ویژگیهاي برنامه ریزي استراتژیک

دانلود مقاله رویکرد استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی آموزشی‎

تاریخ : ۱۸ آذر ۱۳۹۲

ویژگیهاي برنامه ریزي استراتژیک

 

عنوان مقاله :  رویکرد استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی آموزشی‎

 قالب بندی :   PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : هدف از این مقاله پرداختن به رویکرد استراتژیک بر فرایند برنامهریزي آموزشی میباشد. رویکرد استراتژیک یک رویکرد جامع به تمام عوامل مؤثر در ایجاد حرکت سازنده سازمان است. در این مقاله ابتدا تعریف برنامهریزي، انواع برنامهریزي و مدیریت مطرح شده است، سپس به بیان تعریف برنامهریزي استراتژیک، وجوه افتراق این نوع برنامهریزي با برنامهریزي عملیاتی، به توضیح تدوین استراتژيهاي برنامهریزي آموزشی و رویکرد این نوع برنامهریزي و استراتژيهاي سازمانی و ساختار برنامهریزي آموزشی پرداخته شده است. در ضمن فرایند پیشنهادي آموزش و فرایند برنامهریزي استراتژیک مدل برایسون، محدودیتها و مزایا این نوع برنامهریزي بیان شده است. در این مقاله در نظر است با رویکرد به شاخصهاي طراحی نظام استراتژیک سازمان، به برخی از نکات مهم و اساسی در تدوین برنامهریزيهاي استراتژیک آموزشی پرداخته شود. با به کار بستن برنامهریزي استراتژیک، مدیران قادر میشوند جهتگیريهاي خود را در آینده معین ساخته و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز سازند.

فهرست:

چکیده

مقدمه

برنامه ریزي

برنامهریزي استراتژیک

ویژگیهاي برنامه ریزي استراتژیک

وجوه افتراق برنامه ر یزي استراتژیک و برنامه ریزي عملیاتی

سبکهاي مختلف برنامه ریزي استراتژیک

اهمیت برنامه ریزي استراتژیک

سطوح برنامه ریزي استراتژیک

تدوین استراتژي برنامه هاي آموزشی

رویکرد استراتژیک در برنامه ریزي آموزشی

رویکرد استراتژیک

رویکرد سیستماتیک

رویکرد اقتضایی

استراتژي هاي سازمانی و ساختار برنامه ریزي آموزشی

فرایند پیشنهادي آموزش

مراحل فرایند برنامه ریزي استراتژیک در مدل برایسون

مزایاي برنامه ریزي استراتژیک آموزش

محدودیتهاي برنامه ریزي استراتژیک آموزش

نتیجه گیري