پروژه دات کام

پروژه دات کام

عضویت در پروژه

در صورتی که مایلید جدیدترین پروژه ها و مقالات دانشجویی را در اختیار داشته باشید، ایمیل خود را از طریق فیلد زیر ثبت کنید تا در صورت اضافه شدن به سایت به صورت رایگان به ایمیل شخصی شما ارسال شود. توجه داشته باشید که مقالات ارزشمند و گرانبها فقط برای اعضایی ارسال میشد که ایمیلشات ثبت شده باشد. پس از ثبت، بر روی لینک تاییدی که ارسال خواهد شد کلیک کنید تا ثبت نام نهایی شود. در حال حاضر بیش از 250 هزار نفر عضویت خود را در وب سایت پروژه دات کام نهایی کرده اند.

عنوان پایان نامه :  ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایاننامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی کاری بس دشوار و زمانبر میباشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، هفت عامل که با عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت و یادگیری سازمانی مشترک میباشند را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق بررسی شده است. پس از تعیین و تایید شاخصهای مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل آماری بر روی دادههای جمع آوری شده، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد، تمامی هفت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تاثیر تواماً متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گیرد، تنها دو عامل استراتژیها و سیاستهای دانشمحور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی می شوند.

فهرست :

شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن

 زمینۀ پژوهش

 پرسش های پژوهش

 اهداف پژوهش

 سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 فرضیه های پژوهش

 کاربردهای پژوهش

 مزایای حاصل از پژوهش

 روش تحقیق

 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 مطالعات کتابخانه ای

 تحقیقات میدانی

 جامعه آماری

 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

 ساختار کلی پایان نامه

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

 بخش اول: مدیریت دانش

 دادهها، اطلاعات و دانش

 دانش مستتر و آشکار

 تعاریف مدیریت دانش

 سیستمهای مدیریت دانش

 نقش افراد در مدیریت دانش

 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

 بخش دوم: خلاقیت سازمانی

 تعاریف خلاقیت

 خاستگاه خلاقیت

 دیدگاههای فرآیند خلاقیت

 سطوح خلاقیت

 دیدگاهها در مورد افراد خلاق

 عوامل موثر بر خلاقیت

 عوامل فردی

 عوامل محیطی

 عوامل گروهی

 عوامل سازمانی

 خلاقیت سازمانی در سازمانها

 عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی

 بخش سوم: یادگیری سازمانی

 تعریف یادگیری و عناصر آن

 تعاریف یادگیری سازمانی

 انواع یادگیری سازمانی

 ویژگیهای یادگیری سازمانی

 یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

 تهدیدهای فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی

 موانع به کارگیری یادگیری سازمانی

 عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی

 جمعبندی

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه

 روش جمع آوری داده ها

 طراحی پرسشنامه

 روایی و پایایی

 متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

 متغیرهای مستقل تحقیق

 متغیرهای وابسته تحقیق

 فرضیهها و مدل پیشنهادی تحقیق

 معیارها و شاخصهای تحقیق

 روش های آماری

آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS

تک نمونه ای با نرم افزار  t  آزمون SPSS

آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSS

آزمون رگرسیون خطی چندگانه با نرم افزار SPSS

با نرم افزار  Tukey HSD  تحلیل واریانس با آزمون SPSS

تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

 آمار توصیفی نمونه آماری

 آمار استنباطی نمونه آماری

 تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

 مقایسه بخش های مختلف جامعه آماری به کمک تحلیل واریانس

 آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی پنجم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ششم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هفتم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هشتم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی نهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی یازدهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوازدهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سیزدهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهاردهم

 بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق به کمک رگرسیون خطی چندگانه  بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر خلاقیت سازمانی

 بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر یادگیری سازمانی

 بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری

 تشریح مدل معادلات ساختاری

 ارائه مدل نهایی به کمک مدل معادلات ساختاری

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق

 مدل نهایی تحقیق

 محدودیت های تحقیق

 پیشنهادات و راهکارهای بهبود برای شرکت فرودگاههای کشور

 پیشنهادات برای تحقیقات آتیبا کلیک بر روی دکمه سبز رنگ فایل مربوطه از طریق لینک مستقیم دریافت خواهد شد. کلیه فایلها این سایت به صورت فشرده و با فرمت ZIP قرار داده شده اند. قبل از استفاده فایل را از حالت فشرده خارج و با نرم افزار مورد نیاز باز نمایید. توجه داشته باشید که در صورت موجود بودن فایل قابل ویرایش قطعا در سایت قرار داده میشود لذا از ارسال درخواست فایل word خودداری نمایید.
در صورتی که هنگام باز کردن فایل نیاز به پسورد بود از www.prozhe.com استفاده کنید

افی
۰۰:۳۳ ~ ۲۱ تیر ۱۳۹۱

با سلام
پایان نامه عالیه از سایتتون و همچنین فرستنده این پایان نامه کمال تشکر رو دارم
با ارزوی موفقیت

مهناز
۰۹:۵۸ ~ ۲۱ تیر ۱۳۹۱

با سلام و خسته نباشید
ضمن تشکر از سایت مفیدتون لطفا در صورت اممکان فایل ورد این پایان نامه را برام ایمیل کنید در حد اورژانسی به آن نیاز دارم.متشکرم

امیر محمد
۱۱:۳۷ ~ ۲۳ تیر ۱۳۹۱

سلام من نیاز فوری به پایان نامه با عنوان سیستم عامل windowos 2008 serverو configuration دارم .مرسی فوری فوری

تینا
۰۱:۲۵ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۱

سلام با تشکر از پایان نامه فوق العاده خوب و مفیدتون ممکنه فایل ورد این پایان نامه رو برام ایمیل کنین ممنونم
moshiri_tina@yahoo.com

مهرداد
۰۳:۳۰ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۱

با سلام و خسته نباشی از زحمات بی دریق شما .
میشه نسخه ورد این پایان نامه رو برام ارسال کنید . من از کاربران اعضا هستم .
با تشکر

Roya
۲۱:۵۶ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۱

باسلام،لطفآ اطلاعاتی در مورد کار با نرم افزار حسابداری پارسیان را برام ایمیل کنید.Mr30

مهنا دارابادی
۱۲:۰۷ ~ ۲۵ تیر ۱۳۹۱

با سلام پایان نامه خیلی خوبی بود بی زحمت فایل وردش را اگه میشه برام ارسال کنید ممنونم .

reza
۲۱:۳۳ ~ ۲۷ تیر ۱۳۹۱

شماها واقعا حالتون خوبه؟!! چیز دیگه ای نمیخواین واستون بفرستن؟!! تعارف نکنینا

مهندس سبهانی
۰۱:۵۱ ~ ۲۹ تیر ۱۳۹۱

با سلام
خدمت شما دست اندکاران این سایت شما زکات علم خود را پرداخت نموده اید.این کار شما خداپسندانه است وجهادی است در راه انتشار علم برای شما ارزوی توفیق روز افزون را دارم
با تشکر
سبهانی از دیار ولایت(سوسنگرد)

مریم
۲۳:۰۳ ~ ۳ مرداد ۱۳۹۱

باسلام من نیاز به پایان نامهمیزان استفاده از تکنولوژی آموزشی در مدارس را دارم با تشکر

فرزانه
۰۱:۴۵ ~ ۴ مرداد ۱۳۹۱

با سلام به همه دوستان
اگه کسی پروژه ایی در مورد تجارت الکترونیک electronic commerce داره ممنون می شم برام ارسال کنه .

azita
۲۲:۴۱ ~ ۱۳ مرداد ۱۳۹۱

سلام
اگرکسی پروژه مهندسی نرم افزار داره لطفا برای من ارسال کنه ممنون میشم
a-mohebbi@cao.ir

زاهده
۲۰:۵۶ ~ ۲۲ مرداد ۱۳۹۱

دست شما درد نکنه اگه ممکنهword آن را برام ایمیل کنید همچنین ممنون میشم اگه مطلبی ویا پرسشنامه ایی راجع به تسهیم دانش دارید برم بفرستید.پایان نامه ام با این موضوع است.

پرویز
۰۵:۰۱ ~ ۷ شهریور ۱۳۹۱

باسلام وخسته نباشید من پایان نامه با موضوع بهای تمام شده مقطوعات جنگلی نیاز دارم اگه ممکنه برام ارسال کنید ممنونم

علی
۲۲:۵۱ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۱

با سلام لطفا در خصوص pmo (دفتر مدیریت پروژه)یک پروپوِزال درسی نیاز دارم متشکرم

احمد
۰۸:۱۴ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۱

با تشکر از زحماتتون
لطفا در صورت امکان فایل ورد پایان نامه محسن حسن بیگی رو ایمیل بزنید

مهران
۱۰:۳۲ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱

|سلام رشته ICT هستم اگه پروژه ای واسه این رشته دارید برام بفرستید فقط فوری.ممنون

ع. حیدری
۰۵:۲۹ ~ ۱ مهر ۱۳۹۱

salam mamnoonam az site mofidetoon,man maghale ba mozoe top toye reshteye it management mikhastam,age lotf konid mamnoon misham

هلیا
۱۰:۵۶ ~ ۱۶ مهر ۱۳۹۱

سلام.امکانش هست فایل word رو برام میل کنید؟
blueskysh69@yahoo.com

رزگار
۲۲:۴۱ ~ ۱۶ مهر ۱۳۹۱

salam khaste nabashid
vaghean ke saite jalebi darid dastetoon dard nakone
man ie maghale ba mozoe karbord mantegh va systemhaie fazy dar shabakehaie baine jadeei mikhastam khaili mamnoon

sina
۲۲:۴۱ ~ ۲۳ مهر ۱۳۹۱

سلام. به اشتراک گذاشتن مطالب علمی کار قشنگیه. وقتی نظرات را میخوندم بیشترین حسی که بهم دست داد استیصال دانشجویانی بود که دنبال پایان نامه میگردند. امیدوارم اونا هم به خواستشون برسن. بای

ali.a.zade
۱۴:۳۵ ~ ۲۴ مهر ۱۳۹۱

سلام
از دوست عزیزی که زحمت این پایان نامه و هم چنین اپلود اونو کشیده تشکر می کنم. علاوه بر کاری مهمی که توی پروژه انجام شده، یکی از پر زحمت ترین کارها برای بحث تئوری پردازی تهیه پرسشنامه و چمع اوری اطلاعات هست که توی این پروژه واقعا روش کار شده و من از تهیه کننده تشکر ویژه می کنم.
از دوست نویسنده خواهش می کنم که اطلاعات خام پرسشنامه هایی که جمع آوری کردن رو برای تحلیل و مدلسازی جدیدتر/بیشتر بهم ارسال کنن. (اگه فایل اکسل باشه که عالی میشه)
ایمیل من:
aaizade@hotmail.com

زهرا
۲۲:۰۱ ~ ۲۵ مهر ۱۳۹۱

با سلام و تشکر من نیاز فوری به مقاله ای در باره مدیریت و اقتصاد به زبان انگلیسی همراه با ترجمه و منابع داشتم . اگه لطف کنید خیلی ممنون میشم.

ناصر
۱۰:۵۱ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۱

با سلام و تشکر و سپاس از ارائه پایان نامه بسیار عالیتان خواهشمندم فایل ورد آنرا برایم ارسال فرمائید. متشکرم

spinas
۱۰:۰۳ ~ ۳۰ مهر ۱۳۹۱

سلام، از پایان نامه تون استفاده کردم، من هم این ترم با آقای دکتر ناظمی درس دارم ، اگه زحمتی نیست از طریق ایمیل با هم در ارتباط باشیم. مرسی

فرنوش
۲۳:۵۳ ~ ۵ آبان ۱۳۹۱

پایان نامه خیلی خوبیه. می خواستم اگه بشه فایل ورد آن را برام بفرستید. farnoosh_po@yahoo.com

زهره دهقان
۱۰:۱۷ ~ ۷ آبان ۱۳۹۱

سلام
با تشکر از زحمات شما

بهنام
۱۳:۲۶ ~ ۹ آبان ۱۳۹۱

با سلام و تشکر از زحمات شما
با اینکه می دونم کار درستی نیست اما اگر امکان داره فایل ورد پایان نامه را برام ارسال کنید.

مرسی

آلما
۱۱:۲۴ ~ ۱۱ آبان ۱۳۹۱

سلام
من به چند تا موضوع در رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای پروژه نیاز دارم اگه کسی برام ایمیل کنه ممنون میشم.

آلما
۱۱:۲۷ ~ ۱۱ آبان ۱۳۹۱

ببخشید این ایمیلم هست ممنون میشم.
Alma.parmin@yahoo.com

آرمان
۰۶:۲۱ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۱

با سلام
اول از همه کمال تشکر را از سایت فوق العادتون دارم.. در ثانی می خوام از این دوست عزیزمون در ارتباط با پروژه اش تشکر کنم که براش بسیار زحمت کشیدند…اگر براتون مقدور باشه نیاز مبرمی به فایل ورد این پروژه دارم….ممنون میشم derakhti.arman@gmail.com

الهام
۰۳:۵۶ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۱

با سلام
پروزه ای در مورد مدیریت صنعتی میخواستم مرسی از زحمات شما

الهام
۰۴:۰۱ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۱

مرسی

به پروزه ای درباره ی مدیریت صنعتی نیاز داشتم.

باتشکر

اریا
۱۲:۳۴ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۱

سلام با تشکر از زحمات شما اگه امکان داره فایل ورد پایان نامه را برایم ایمیل کنید.qizbas@yahoo.com

mazyar
۰۰:۴۴ ~ ۲۷ آبان ۱۳۹۱

اگرکسی درموردفناوری اطلاعات ارتباطات بربهبودارتباطالت سازمانی مقاله ای پایان نامه ای داردبرام ارسال کند روی این موضوع کارمیکنم سال اخرارشدم

سام
۰۹:۲۷ ~ ۲۹ آبان ۱۳۹۱

سلام و خسته نباشید خدمت شما لطفا فایل ورد این پایان نامه رو برام بفرستید باتشکر

الف
۱۵:۰۵ ~ ۳۰ آبان ۱۳۹۱

سلام

ممنون از سایت خوبتون اگه ممکنه من پرسشنامه ای در باره فناوری اطلاعات و مدیریت دانش می خواستم ممنون می شم برام ارسال کنید

با تشکر

hossein
۲۱:۵۲ ~ ۱ آذر ۱۳۹۱

با تشکر باز هم از این پایان نامه ها در سایت بگذارید اگه امکان داره فایل ورد آنرا برایم ایمیل نماید.h.delbazeh@gmail.com

sahar
۱۱:۰۷ ~ ۱۰ آذر ۱۳۹۱

salam khahesh mikonam payaname reshte modiriat dolati bzarid foooooooooooooooooori

memol
۱۵:۰۴ ~ ۱۰ آذر ۱۳۹۱

با تشکر بسیار زیاد…اگه ممکنه پایان نامه های دیگری در ارتباط با مدیریت دانش اینجا قرار بدید و یا هر پایان نامه دیگری رو برام میل کنید ممنون میشم

AHMAD
۱۴:۰۳ ~ ۱۱ آذر ۱۳۹۱

با عرض سلام
باتشکر از پایان نامه مفیدتون.
اگه مقاله یا پایان نامه در مورد ارزیابی کارایی(بهره وری-اثربخشی)در سازمان های دولتی در مورد سیستم اطلاعاتی مدیریت چیزی دارید به ایمیلم بفرستید.
با تشکر

شایان
۲۲:۳۹ ~ ۱۵ آذر ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید
احتراما به مقاله ای در خصوص خواظهاری مالیاتی احتیاج مبرم دارم
کمک کنید ممنون میشم

شایان
۲۲:۴۱ ~ ۱۵ آذر ۱۳۹۱

سلام
به مقاله یا پایان نامه ای در خصوص خود اظهاری مالیاتی نیازم مبرم دارم
با تشکر

المیرا
۲۲:۴۱ ~ ۱۶ آذر ۱۳۹۱

باسلام وخسته نباشید وباتشکر ازسایت خوبتان ،خواهشمندم فایل وورد پاپان نامه مذکور رابرام ارسال فرمایید

نرگس
۰۵:۰۷ ~ ۱۸ آذر ۱۳۹۱

یه پروژه درمورد هوش مصنوئی میخواستم.مرسی

لیلا
۰۳:۴۶ ~ ۴ دی ۱۳۹۱

با سلام
یه پاورپوینت یا pdf در مورد تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر نیازمندم
ممنون

هاجر
۰۷:۰۵ ~ ۹ بهمن ۱۳۹۱

باسلام خسته نباشید می خواستم برام پایان نامه بفرستید با موضوع تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی با تشکر

معصومه
۰۳:۱۷ ~ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

salam.mishe in payan namaro baraye man email konin,kheili behesh ehtiaj daram
atefeh_hadavan@yahoo.com

الف
۱۴:۵۱ ~ ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

با سلام اگه میشه فایل وورد ای پایان نامه رو برام بفرستید خیلی ممنون

الف
۰۷:۵۶ ~ ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

با سلام وخسته نباشید اگر ممکنه فایل ورد ای پایان نامه رو برام بفرستید ممنون

محسن حسن بیگی
۱۱:۰۲ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

با سلام
بنده به عنوان نویسنده پایان نامه, از طرفی از اینکه مطالب نوشته شده در این تحقیق مورد استفاده دوستان قرار گرفته خوشحالم, اما انتشار فایل پایان نامه کار مرسومی نیست و بنده به هیچ وجه فایل پایان نامه رو برای سایت پروژه دات کام ارسال نکرده ام و کار مسولین این سایت به هیچ وجه اخلاقی نمی باشد. دوستانی هم که تقاضای ارسال فایل word را داشته اند بهتر است بجای کپی برداری از مطالب دیگران کمی برای کارهای علمی و پژوهشی وقت صرف کنند. متاسفم که تقلب در جامعه علمی کشور هم مشابه بخشهای دیگر زیاد شده است. با ارزوی داشتن محیط علمی بااخلاق در ایران
———-
مدیر سایت : با سلام. این سایت فقط فایل هایی که از طریق بخش آپلود به اشتراک گذاشته میشود را برای استفاده سایرین و با نام فردی که آپلود کرده است قرار مید. اگر شما فایل را آپلود نکرده اید ممکنه است یکی از اطرافیان شما به نامتان ارسال کرده باشد

مسعود
۱۱:۱۰ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۹۲

سلام
تشکر از پایان نامه مفید و خوبتون.لطفا فایل ورد این پایان نامه را واسم ایمیل کنید اورژانسی نیازش دارم.ممنون میشم
MCLAREN.1984@YAHOO.COM

sedighe zare
۲۱:۲۳ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

با سلام میشه لطفا پایان نامه با موضوع نقش مدیریت دانش درفناوری اطلاعات برام ایمیل کنید. ممنون میشم.

محمد
۰۷:۴۸ ~ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون من هر کاری کردم نشد پایان نامه با موضوع نقش مدیریت دانش فناوری اطلاعات را دانلود کنم لطف کنید به ایمیل من هم بفرستید ممنوم

ali
۰۴:۱۷ ~ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

salam khaheshan in payan namaro be man ham email bezanin
ba tashakor

raheleh
۰۹:۱۰ ~ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

salam manam wordesho mikham mishe bara manam befrestid mammnooon az zahamateton

hadi
۱۰:۰۹ ~ ۲۰ خرداد ۱۳۹۲

با سلام.لطفا فایل ورد این پروژه را برام ارسال کنید. خیلی ممنون میشیم.هزینه اش هم هرچی باشه پرداخت میکنم.

حامد
۰۰:۵۹ ~ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

با سلام و خسته نباشید
بنده در قسمت نظر دهی پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات که ارسال کننده ان اقای محسن حسن بیگی می باشد ذکر کرده بودمکه بنده نیاز مبرمی به فایل پروپوزال و فایل تحلیل اماری spss این پایان نامه دارم. لطفا اطلاعات تماس یا ایمیلی از ایشان برای بنده ارسال بفرمایید
با تشکر

مهدیه
۲۱:۱۸ ~ ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام لطف می کنید پایان نامه راجع به مدیریت ارتباط با مشتری برام ارسال کنید .با تشکر

شیبانی
۲۳:۱۷ ~ ۱۶ تیر ۱۳۹۲

با عرض سلام و خسته نباشید
لطف می کنید یک پایان نامه در ارتباط با هوشمندسازی مدارس یرای من ارسال کنید.اگر بتوانید پایان نامه ای با عنوان : ارزیابی فناوری نوین آموزشی هوشمند در مدارس ایران برایم بفرستید بینهایت ممنون می شوم
با سپاس فراوان

شیبانی
۲۳:۲۰ ~ ۱۶ تیر ۱۳۹۲

با سلام لطفا پایان نامه ای با عنوان تاثیر فناوری اطلاعات بر هوشمندسازی مدارس در شهر تهران با کاربد داده کاوی برای من ارسال فرمایید
با سپاس فراوان

فائز
۰۴:۱۲ ~ ۵ شهریور ۱۳۹۲

با سلام
لطفا ورد این پایان نامه را در صورت امکان برام ارسال نمایید.ممنون

دریا
۲۰:۴۷ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

با تشکر از مدیر سایت
دوستان اگه موضوع پایان نامه در مورد مدیریت فناوری اطلاعات و تاثیر اون در بهبود وضعییت زندگی معلولین و افراد خاص و یه چیز های در این رابطه دارید بهم بگید .ممنون

نیما
۰۱:۲۸ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲

سلام خسته نباشید…میشه لطف کنین فایل word این پایان نامه رو برای من بفرستین…ممنون…به خدا کارم خیلی گیره…

mosavi
۰۱:۳۵ ~ ۶ مهر ۱۳۹۲

سلام من ۴ تا پروژه در زمینه نیازسنجی اطلاعاتی به زبان انگلیسی میخوام جدید باشن

رویا
۲۲:۵۸ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۲

سلام و خسته نباشید
میخواستم بپرسم از نظر حقوق معنوی استفاده از پایان نامه ها اشکالی دارد یا نه؟؟
من از اعضای سایتتون هستم،لطفا فایل ورد این پایان نامه را برایم ایمیل فرمائید.
با سپاس

الناز
۲۳:۲۸ ~ ۲۶ آبان ۱۳۹۲

سلام خسته نباشید
امروز اتفاقی سایتت دیدم .خاطر پایان نامه به مشکل خوردم.موضوعش تاثیر فناوری جدید اطلاعات در برنامه آموزشی برافزایش کیفیت آموزش
اگه واستون زحمت نیست کمکم کنید نیاز فوووووووووووووووری دارم.(رشته علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی )

حسن بیگی
۱۸:۳۴ ~ ۵ اسفند ۱۳۹۲

با سلام خواهشمندم اصل پایان نامه را از روی سایت برداشته و فقط مقاله مرتبط با آن را در سایت قرار دهید. متاسفانه مشاهده شده از این مقاله کپی برداری میگردد. ممنون

سارا
۱۸:۱۹ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

سلام من برای درس ارائه مطالب علمی و فنی نیاز فوووووووری به ارائه کتبی با موضوع دانش مدیریت (km)در فناوری اطلاعات دارم

سارا
۱۸:۲۰ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

تروخدا برام ایمیل کنید لطفا

طاهره
۱۱:۱۱ ~ ۱۹ تیر ۱۳۹۳

باسلام لطفا فایل پروپزال یاپایان نامه درمورد وجدان کاری درارتباط با مدیریت شهری برام بفرستید .باتشکر+ 3 = 8