• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
 • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
 • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
 • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
 • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

دانلود پایان نامه کودکان عقب مانده استثنایی و سازگاری خانواده آنها

دانلود پایان نامه کودکان عقب مانده استثنایی و سازگاری خانواده آنها

 

عنوان پایان نامه :  کودکان عقب مانده استثنایی و سازگاری خانواده آنها

 قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :   وجود يك جامعه  سالم از نظر بهداشت روان، وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند مجامع، گروهها و خانواده‌های موجود در آن جامعه است  وجود خانواده‌های سالم ودارای سلامت روان مي‌تواند تاثير بسزايي در سلامت روانی موجود و ايجاد بهداشت روانی در آن جامعه داشته باشد، زيرا نهاد خانواده به خودی خود يک جامعه کوچک است و هر گونه تغيير مثبت يا منفی در آن، در جامعه بزرگ انسانها تاثير مستقيم و موثر دارد و ثبات و بی‌ثباتی خانواده بطور مستقيم بر ثبات يا بی‌ثباتی جامعه تاثير دارد.

   کودک عامل گسترش نسل است و تولد هر کودک مي‌تواند بر پويايی خانواده اثر بگذارد، والدين و ديگر اعضای خانواده بايد تغييرات متعددی را جهت سازگاری با عضو جديد تحمل کنند. تولد يک کودک ناتوان  بر خانواده می‌تواند اثرات عميقی داشته باشد، زيرا خصوصيات کودکان و نوزادان معلول  حدود انتهايی رفتار است و از آنجايی که معلوليت و رفتارهای ناشی از آن امری ثابت و پايدار می‌باشد، اين امر بر تعاملاتی که کودک با والدين و خواهران و برادران خود دارد، تاثير می‌گذارد.مراقبت‌های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدين تحميل می‌کنند، برنحوه تعامل والدين تاثير می‌گذارد. بروز معلوليت در فرزندان اختلالات عاطفی و مشکلات اقتصادی زيادی را در خانواده ايجاد مي‌کند، بنحوی که يكايك افراد خانواده دچار بحرانهايي ناشي ازوجود فرد معلول مي‌شوند. روابط دچار سردی وتيرگي مي‌شود و روابط اجتماعي خانواده نيزمحدود مي‌گردد. ساير فرزندان دچار مشکلات عاطفي و اجتماعي مي‌گردند و بطور کلي بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان و سرمايه‌های فردی-اجتماعي است به شدت به مخاطره مي‌افتد هر چند خانواده‌های کودکان معلول فشار روانی بیشتری را تجربه می‌کنند ولی سازگاری زناشویی بالاتری را از خود نشان می‌دهند.

در تحقيق حاضر سعي محقق بر روشن کردن اين موضوع است که آيا حضور کودک عقب مانده ذهنی در خانواده مي‌تواند بر سازگاری اجتماعي مادران اثرات منفي داشته باشد يا نه؟

خانواده يک نظام اجتماعي است که اختلال در هر يک از اجزای و اعضاء آن کل نظام را مختل مي‌کند و اين نظام مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضاء را تشديد و مشکلات جديدی را ايجاد مي‌کند. با اين نگرش، معلوليت يکي از فرزندان، برتمامي خانواده و کارکردهای مختلف آن و بر يکايک اعضاء تاثير غالبا منفي باقي مي‌گذارد. به عبارت ديگر معلوليت فرزندی در خانواده، مانع از آن مي‌شود که خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود را بنحو مطلوب داشته باشد.    از جمله اين کارکردها تامين موجبات رشد و پرورش شخصيت فرزندان‌، تأمين محيطی دلپذير برای اعضاء و ايجاد پايگاهی برای برقراری روابط اجتماعی خانواده با ديگران می‌باشد. خانواده پايگاهي برای برقراری ارتباطات اجتماعي است و برقراری ارتباط با ديگران در استحکام شبکه خويشاوندی سهم بسزايي دارد

فهرست :  

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت

هدف کلی

اهداف ویژه پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

تعریف واژه‌ها

پیشینه تحقیق

چهار چوب پنداشتی

مروری بر مطالعات پیشین

چهار چوب پنداشتی

مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه

تعریف عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی

شدت عقب ماندگی

ویژگی‏ها و اختلال‏های توأم با عقب ماندگی ذهنی

شیوع

دوره یا سیر

سازگاری خانواده کودکان معلول

نوع معلولیت

جنسیت

سن

نیروها و ذخائر روانی و اجتماعی و سازگاری(B)

حمایت اجتماعی غیر رسمی

حمایت اجتماعی رسمی

تعبیر و تفسیر خانواده از رویداد استرس‏زا (C)

روی آوردهای خانواده‏های دارای کودک استثنایی ناتوان

روی‌آورد سیستمی به خانواده

لئوکانر، روانپزشک معروف کودک، واکنش‏های والدین نسبت به عقب ماندگی کودکشان را به سه نوع تقسیم می‏کند

انواع واکنش‏های نخستین والدین

واکنش‏های زودگذر

واکنش‏های پایدار

احساس گناه

احساس خشم

حمایت افراطی

مشکلات بین فردی

آگاهی از مسأله

تشخیص و باز شناسی چیستی مسأله

جستجوی علت

جستجو شیوه ‏ها و تدابیر درمانی

درمان

سازگاری اجتماعی

موشازیندر دو نوع شیوه سازگاری را مطرح می‌کند

تحلیل فرایند سازگاری

بهداشت روان و سازگاری

دلایل سازگاری

ملاک و معیار سازگاری

برخی از خصوصیات انسان سازگار

مهارتهای سازگاری

عوامل مؤثر در سازگاری

متغییرهایی که در سازگاری مؤثر هستند

اگر فرد نتواند سازگار شود دچار علائم مرضی می‌شود

عوامل مستعد کننده دراختلالات سازگاری

نشانگان موضعی سازگاری

نشانگان عمومی سازگاری

سه مرحله در سازگاری عمومی

مکانیزم های سازگاری در زندگی خانوادگی

دیدگاه‏ها در مورد سازگاری اجتماعی

دیدگاه تحلیل روانی

دیدگاه یادگیری اجتماعی

دیدگاه علوم رفتاری

دیدگاه مراجع محوری

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه روان شناسی شناختی

مروری بر مطالعات پیشین

روش شناسی تحقیق

روش پژوهش

نوع پژوهش

جامعه پژوهش

توصیف نمونه پژوهش

معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه

معیارهای پذیرش نمونه

معیارهای حذف نمونه

حجم نمونه و شیوه محاسبه آن

مکان‌هایی که این پژوهش در آنجا صورت گرفت

متغیرها و نحوه سنجش آنها

پایایی و اعتبار مقیاس سازگاری اجتماعی

همبستگی بین دو بار اجرای مصاحبه در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی)جدول)

روش جمع آوری داده‌ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

توضیح و تحلیل داده‌ها

توصیف داده ها

توزیع فراوانی افراد برحسب سن کودک و به تفکیک دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن آنها و به تفکیک دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب طول مدت ازدواج در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات مادران در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب تعداد فرزندان به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رتبه تولد فرزند به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

تجزیه و تحلیل داده‌ها

توزیع نمرات سازگاری اجتماعی به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی(جدول)

فراوانی ناسازگاری در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در رابطه با انجام وظایف روزمره(جدول)

فراوانی مادران ناسازگاری در رابطه با انجام وظایف روزمره در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در بعد فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه(جدول)

فراوانی مادران ناسازگار در انجام فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

فراوانی مادران ناسازگار در روابط با خویشاوندان در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در بعد روابط زناشویی(جدول)

فراوانی مادران ناسازگار در روابط زناشویی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در نقش والدینی(جدول)

فراوانی مادران ناسازگار در نقش والدین در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در روابط خانوادگی(جدول)

فراوانی مادران ناسازگار در روابط خانواده در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در بعد وضعیت اقتصادی(جدول)

فراوانی مادران ناسازگار از نظر وضعیت اقتصادی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی(جدول)

همبستگی بین سازگاری اجتماعی و متغیرهای سن کودک، سن مادر، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان در گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی(جدول)

آنالیز واریانس بین سازگاری اجتماعی با متغیر چهار حالتی سطح تحصیلات مادران کودکان عقب مانده ذهنی(جدول)

آنالیزواریانس بین سازگاری اجتماعی با متغیر سه حالتی رتبه تولد فرزند مادران کودکان عقب مانده ذهنی(جدول)

بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و بررسی یافته‌ها

یافته‌های محقق در طی مصاحبه با مادران کودکان عقب مانده ذهنی در رابطه با انجام وظایف روزمره

محدودیت های پژوهش

پیشنهادهایی جهت کاربرد نتایج

پیشنهادات جهت پژوهش‌های بعدی

منابع

اگر موفق به دانلود فایل نشدید مرورگر خود را تغییر دهید و یا لینک دانلود را در صفحه جدید مرورگر خود باز کنید ( گزینه Open in new tab )
در صورتی که هنگام باز کردن فایلهای فشرده به پسورد نیاز بود، از www.prozhe.com استفاده کنید

ارسال شده ها 30 دیدگاه برای مطلب “دانلود پایان نامه کودکان عقب مانده استثنایی و سازگاری خانواده آنها”

 1. Sareh گفت:

  سلام من برای تحقیقم به این مطالب احتیاج دارم اگه امکان داره فایل رو کامل برام بفرستین ممنون

 2. masoud گفت:

  سپاسگزارم…

 3. ملیحه گفت:

  سلام مقاله و پروژه در نورد علل مشکلات معولین جسمی حرکتی

 4. هدی گفت:

  سلام .اگه لطف کنید و در مورد موضوع پایان نامه ام مرا یاری کنید بسیار سپاسگزار تان خواهم شد.

 5. حسین رض گفت:

  با سلام سابت بسیار پر باری است ولی اگه هر چند وقت مقالات عوض و نو بشن بسیار عالی است

 6. bahar گفت:

  با سلام.مشخصات نویسنده این فایل رو می خواستم.چون در پایان نامه خودم از برخی مطالبش استفاده کردم و برای رفرنس دهی به مشخصات کامل احتیاج دارم.ممنون میشم راهنمایی کنین که در در متن و فهرست منابع برای مطالب این فایل چی بنویسم

 7. طاهره الماسی گفت:

  باسلام؛ مقاله راجع به سازگاری فردی می خواستم.باتشکر

 8. نگار گفت:

  سلام ممنونم از سایت خوبتون بی زحمت فایل ورد سازگاری خانواده کودکان استثنایی فقط فصل دوم رو برام ارسال کنید چون چند بار تلاش کردم ودانلود نشد ممنون ومتشکرم

 9. نیازمند گفت:

  سلام من هم فایل ورد این و می خوام بعلاوه پایان نامه(بهتر است) یا مقاله در مورد سرسختی و بهزیستی با ورد با تشکر فراوان. لطفا چیزی از نوشته ام رو نشون ندید.

 10. ابراهیم گفت:

  اگر امکان داره فایل ورد این پایان نامه را ارسال کنید

 11. سید مرتضی گفت:

  مرسی ممنون

 12. سید مرتضی گفت:

  سلامی دوباره
  من فایل ورد پایان نامه کودکان عقب مانده استثنایی و سازگاری خانواده آنها رو میخوام
  میتونین برام بفرستین؟
  باور کنید فردا این پایان نامه رو باید تحویل بدم
  کمکم کنین

 13. سید مرتضی گفت:

  سلام
  ممنون از تمام زحماتتون

  توروخدا اگه امکانش هست فایل ورد ” پایان نامه کودکان عقب مانده استثنایی و سازگاری خانواده آنها ” رو برام بفرستین؟
  باور کنین چندین صفحش رو میخوام،باید تا دوشنبه این پایان نامه رو تحویل بدم
  کمکم کنید.دستتون درد نکنه

 14. علی محمد گفت:

  ببخشید عجله کردم درباره گروه درمانی شناختی _رفتاری برمیزان کاهش علایم مرضی یا سازگاری (انطباق )و کیفیت زندگی اگر مطلبی هست بزارید یا برام ایمیل بشه ممنون میشم
  با سپاس ویژه از شما وسایت خوبتون

 15. علی محمد گفت:

  من پابان نامه ها رو دیدم خیلی خوب بود زحمت کشیدید
  اگر در مورد گروه در مانی شناختی -رفتاری در حوزه روانشناسی هم پایان نامه ای دارید ممنون میشم بزارید

 16. پوریا گفت:

  خیلی ممنون از زحماتتون میشه مقاله یل مطابی در مورد اس مس برام ببفرستین

 17. مهرداد گفت:

  سلام
  با تشکر
  من به فایل ورد این پایان نامه نیاز دارم
  در صورت امکان برام ارسال نمایید،
  تنها دو فصل اول را احتیاج دارم

 18. مهدی گفت:

  سلام با تشکر از سایت خوبتون ممنون میشم اگر فایل ورد پایان نامه<>رو برام ارسال کنید.

 19. ترنم گفت:

  سلام ممنون از مطالب مفیدتون. ببخشید من از پایان نامه کودکان عقب مانده و مسائل سازگاری انها رو واس پایان نامم خیلی استفاده کردم میشه لطف کنین اسم محققشو بزارین یا اگه امکانش هست واسم میل کنین برای ذکر منبع؟ یه دنیا ممنون میشم

 20. مهسا گفت:

  سلام… میشه فایل word شو برای من ارسال کنید؟؟؟
  مرسی…

 21. کاوه گفت:

  با سلام
  اگه براتون مقدوره لطفا فایل ورد این پروژه رو برام ارسال کنین به یکی دو فصل و مطالبش واقعا احتیاج دارم

  با تشکر ویژه از سایت بسیار خوبتون

 22. مهدي گفت:

  با سلام
  اگه ممكنه يه تحقيق در مورد رفتار اجتماعي شهروندان برام بذاريد با تشكر فراوان

 23. امیر گفت:

  ممنون از سایت خووووبتون.پروژه تاثیر ویژگیهای مدیران برانگیزه کارکنان رو احتیاج دارم اگه میشه واسم بفرستین بصورت WORD

 24. زکیه گفت:

  با سلام و ممنون از سایت خوبتون اگه امکانش هست یه پایان نامه یا پروژه مرتبط با بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی و خودپنداره کارکنان برایم ارسال کنید بی نهایت از شما ممنونم.

 25. مونا گفت:

  سلام، بسیار سپاسگزارم بسیار

 26. حبیبه گفت:

  با سلام اگه پایان نامه در مورد رابطه رهبری فعالیت اموزشی با تعهد سازمانی کارکنان دارید رو سایتتون بذارید بسیار نیاز دارم خیلییییییییییییییییییییییییییی ممنون

 27. محمود گفت:

  سلام.

  برای درس منطق فازی و شبکه های عصبی، یک مقاله استاد داده و گفته باید از این مقاله استفاده کنی و از خروجی هاش استفاده کنی و یک روشی تو هم بدی و برنامه اون رو بنویسی.

  اولا ببینید برای درسی که پروژه بیشترین نمره رو داره، چی بهتر ارئه بشود و بعد درصورت انجام، هزینه آن چقدر می شود.

  اسم مقاله :
  A Fuzzy Logic intelligent agent for Information Extraction: Introducing a new Fuzzy Logic-based term weighting
  با سپاس

 28. محمدمهدی گفت:

  با تشکر از وبسایت خوبتون.
  اگه ممکنه یه پایان نامه یا پروژه کارشناسی راجع به الگوریتم ژنتیک (مهندسی صنایع) روی سایتتون بذارین.
  ممنون

 29. farideh گفت:

  سلام
  سپاسگزارم هم از دوست و دوستانی که به نشر دانش خود می پردازن و هم از شما که به این امر مهم کمک و موجب تسریع در این امر هستید…

  سپاسگزارم دوستان خوبم

 30. زهرا گفت:

  سلام من این تحقیق رو دیدم خیلی جامع و کامل بود اما این تحقیق بصورت پی دی اف بود من ب چند فصلش نیاز دارم امکانش هست که فایل ورد رو برای من ارسال کنید؟ بی نهایت ممنون و سپاسگزار میشم